اوقات شرعی به افق آب بر
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی آب بر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب بر

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق آب بر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0505:5513:1617:0820:3720:5922:0000:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0506:5514:1618:0821:3721:5923:0001:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0607:5615:1619:0822:3722:5900:0002:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0608:5616:1720:0923:3723:5901:0003:22
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0609:5617:1721:0900:3700:5902:0004:22
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0710:5718:1722:0901:3801:5903:0005:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0711:5719:1723:0902:3802:5904:0006:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0812:5720:1800:0903:3803:5905:0007:23
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0813:5821:1801:1004:3804:5906:0008:23
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0914:5822:1802:1005:3805:5907:0009:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0915:5923:1803:1006:3706:5908:0010:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1016:5900:1804:1007:3707:5909:0011:24
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1118:0001:1805:1008:3708:5909:5912:24
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1119:0002:1906:1009:3709:5910:5913:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1220:0103:1907:1010:3710:5811:5914:25
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1321:0104:1908:1111:3711:5812:5815:25
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1422:0205:1909:1112:3612:5813:5816:25
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1523:0206:1910:1113:3613:5714:5717:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1600:0307:1911:1114:3614:5715:5718:26
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1601:0408:2012:1115:3515:5716:5619:26
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1702:0409:2013:1116:3516:5617:5620:26
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1803:0510:2014:1117:3517:5618:5521:26
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1904:0611:2015:1118:3418:5519:5422:27
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2005:0612:2016:1119:3419:5520:5423:27
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2106:0713:2017:1120:3320:5421:5300:27
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2207:0814:2018:1121:3321:5422:5201:28
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2308:0815:2019:1122:3222:5323:5102:28
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2509:0916:2020:1123:3223:5200:5103:28
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2610:1017:2021:1100:3100:5201:5004:28
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2711:1018:2122:1101:3001:5102:4905:28
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2812:1119:2123:1102:3002:5003:4806:29