اوقات شرعی به افق تهم
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تهم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تهم

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تهم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0313:1217:0320:2220:4221:4000:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0314:1218:0321:2221:4322:4101:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0215:1319:0322:2322:4423:4202:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0216:1320:0323:2423:4500:4303:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0117:1321:0300:2500:4601:4404:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0118:1322:0401:2501:4602:4505:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0019:1323:0402:2602:4703:4606:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1413:0020:1300:0403:2703:4804:4707:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1313:5921:1301:0404:2804:4905:4808:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1314:5922:1302:0405:2805:4906:4909:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1215:5823:1403:0506:2906:5007:4910:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1116:5800:1404:0507:3007:5108:5011:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1117:5801:1405:0508:3008:5109:5112:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:5702:1406:0509:3109:5210:5213:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:5703:1407:0510:3110:5311:5314:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5704:1408:0611:3211:5312:5315:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:5705:1509:0612:3212:5413:5416:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0822:5706:1510:0613:3313:5414:5517:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5607:1511:0614:3414:5515:5518:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0800:5608:1512:0715:3415:5616:5619:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:5609:1513:0716:3516:5617:5720:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5610:1614:0717:3517:5718:5721:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5611:1615:0718:3518:5719:5822:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5612:1616:0719:3619:5720:5823:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:5613:1617:0820:3620:5821:5900:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5614:1618:0821:3721:5822:5901:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5615:1719:0822:3722:5800:0002:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5616:1720:0823:3723:5901:0003:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5717:1721:0900:3700:5902:0004:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5718:1722:0901:3801:5903:0005:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5719:1723:0902:3803:0004:0106:23