اوقات شرعی به افق گرماب
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی گرماب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرماب

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گرماب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0713:1417:0220:2120:4121:3800:24
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0714:1418:0221:2221:4222:3901:24
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0615:1419:0322:2222:4323:4002:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0516:1420:0323:2323:4400:4103:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0517:1421:0300:2400:4401:4204:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0418:1422:0301:2401:4502:4205:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0419:1423:0302:2502:4603:4306:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:0420:1500:0303:2603:4704:4407:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2014:0321:1501:0404:2704:4705:4508:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1915:0322:1502:0405:2705:4806:4609:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1816:0223:1503:0406:2806:4907:4710:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:0200:1504:0407:2807:4908:4811:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1718:0201:1505:0408:2908:5009:4812:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1719:0202:1506:0509:3009:5110:4913:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1620:0103:1607:0510:3010:5111:5014:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1621:0104:1608:0511:3111:5212:5115:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1522:0105:1609:0512:3112:5213:5116:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1523:0106:1610:0613:3213:5314:5217:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1500:0107:1611:0614:3214:5315:5318:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1401:0008:1712:0615:3315:5416:5319:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1402:0009:1713:0616:3316:5417:5420:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1403:0010:1714:0617:3417:5518:5421:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1404:0011:1715:0718:3418:5519:5522:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1405:0012:1716:0719:3519:5620:5523:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1406:0013:1817:0720:3520:5621:5600:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0014:1818:0721:3521:5722:5601:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1408:0115:1819:0822:3622:5723:5702:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1409:0116:1820:0823:3623:5700:5703:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1410:0117:1821:0800:3600:5701:5704:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1411:0118:1922:0801:3601:5802:5705:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0119:1923:0802:3702:5803:5806:25