اوقات شرعی به افق قیدار
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی قیدار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قیدار

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قیدار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0513:1217:0120:2020:4021:3700:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0414:1218:0121:2121:4122:3801:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0415:1219:0222:2122:4223:3902:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0316:1320:0223:2223:4300:4003:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1321:0200:2300:4401:4104:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0218:1322:0201:2401:4402:4205:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0219:1323:0202:2402:4503:4306:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0120:1300:0203:2503:4604:4407:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1714:0121:1301:0304:2604:4705:4508:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0022:1302:0305:2605:4706:4609:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1516:0023:1303:0306:2706:4807:4610:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1517:0000:1404:0307:2807:4908:4711:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1417:5901:1405:0408:2808:4909:4812:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5902:1406:0409:2909:5010:4913:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1319:5903:1407:0410:2910:5111:5014:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:5904:1408:0411:3011:5112:5015:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1221:5905:1409:0412:3112:5213:5116:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:5806:1510:0513:3113:5214:5217:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5807:1511:0514:3214:5315:5218:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1100:5808:1512:0515:3215:5316:5319:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:5809:1513:0516:3316:5417:5320:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1102:5810:1514:0517:3317:5418:5421:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1103:5811:1615:0618:3318:5519:5522:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5812:1616:0619:3419:5520:5523:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5813:1617:0620:3420:5521:5500:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5814:1618:0621:3521:5622:5601:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5815:1619:0722:3522:5623:5602:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5816:1720:0723:3523:5700:5703:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5817:1721:0700:3500:5701:5704:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5918:1722:0701:3601:5702:5705:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5919:1723:0702:3602:5703:5706:23