اوقات شرعی به افق زرین آباد زنجان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی زرین آباد زنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زرین آباد زنجان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زرین آباد زنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0613:1417:0320:2220:4321:4000:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0514:1418:0321:2321:4322:4101:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0415:1419:0322:2322:4423:4202:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0416:1420:0423:2423:4500:4303:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1421:0400:2500:4601:4404:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0318:1422:0401:2601:4602:4505:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0219:1423:0402:2602:4703:4606:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0220:1400:0403:2703:4804:4607:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1614:0121:1401:0504:2804:4905:4708:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0122:1502:0505:2805:4906:4809:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1516:0123:1503:0506:2906:5007:4910:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1417:0000:1504:0507:3007:5108:5011:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1418:0001:1505:0508:3008:5109:5112:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1319:0002:1506:0609:3109:5210:5113:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1319:5903:1507:0610:3110:5311:5214:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1220:5904:1508:0611:3211:5312:5315:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1221:5905:1609:0612:3312:5413:5416:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:5906:1610:0613:3313:5414:5417:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1123:5907:1611:0714:3414:5515:5518:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1100:5908:1612:0715:3415:5616:5619:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:5809:1613:0716:3516:5617:5620:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1002:5810:1714:0717:3517:5618:5721:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1003:5811:1715:0818:3618:5719:5722:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1004:5812:1716:0819:3619:5720:5823:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5813:1717:0820:3620:5821:5800:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5814:1818:0821:3721:5822:5901:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5915:1819:0922:3722:5823:5902:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5916:1820:0923:3723:5900:5903:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5917:1821:0900:3800:5902:0004:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5918:1822:0901:3801:5903:0005:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5919:1923:0902:3803:0004:0006:24