اوقات شرعی به افق مسجدسلیمان
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی مسجدسلیمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مسجدسلیمان

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق مسجدسلیمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1306:3813:1216:5019:4620:0420:5100:29
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1207:3714:1117:5020:4621:0421:5201:29
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1008:3615:1118:5021:4722:0522:5302:29
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0909:3516:1119:5022:4823:0623:5403:28
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0810:3417:1120:5023:4900:0700:5504:28
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0611:3218:1121:5000:4901:0701:5605:28
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0512:3119:1022:5001:5002:0802:5706:27
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0413:3020:1023:5002:5103:0903:5807:27
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0214:2921:1000:4903:5104:1004:5908:27
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0115:2822:1001:4904:5205:1005:5909:27
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0016:2723:1002:4905:5306:1107:0010:26
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5917:2700:1003:4906:5307:1208:0111:26
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5818:2601:1004:4907:5408:1309:0212:26
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5619:2502:1005:4908:5509:1310:0313:26
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5520:2403:0906:4909:5610:1411:0414:25
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5421:2304:0907:4910:5611:1512:0515:25
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5322:2205:0908:4911:5712:1613:0616:25
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5223:2106:0909:4912:5813:1614:0717:25
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5100:2007:0910:4913:5814:1715:0818:25
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:5001:2008:0911:4914:5915:1816:0819:24
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4902:1909:0912:5016:0016:1917:0920:24
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4703:1810:0913:5017:0117:1918:1021:24
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4604:1711:0914:5018:0118:2019:1122:24
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4505:1712:0915:5019:0219:2120:1223:24
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4406:1613:0916:5020:0320:2221:1300:24
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4407:1514:0917:5021:0321:2222:1401:23
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4308:1515:0918:5022:0422:2323:1502:23
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4209:1416:0919:5023:0523:2400:1603:23
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:4110:1317:0920:5000:0500:2401:1604:23
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:4011:1318:0921:5001:0601:2502:1705:23
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3912:1219:0922:5002:0702:2603:1806:23