اوقات شرعی به افق سد شهید عباسپور
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی سد شهید عباسپور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سد شهید عباسپور

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق سد شهید عباسپور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0613:1416:5420:2120:4121:3600:24
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0614:1417:5521:2121:4122:3701:25
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2808:0715:1418:5522:2222:4223:3702:25
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0716:1419:5523:2223:4200:3703:25
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0717:1520:5500:2200:4201:3704:25
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2911:0818:1521:5501:2201:4202:3705:26
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0819:1522:5602:2202:4203:3706:26
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0820:1523:5603:2203:4204:3707:26
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:0921:1500:5604:2204:4205:3708:26
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0922:1601:5605:2205:4206:3709:27
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3216:0923:1602:5606:2206:4207:3710:27
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:1000:1603:5707:2207:4208:3611:27
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:1001:1604:5708:2208:4209:3612:27
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3319:1102:1605:5709:2209:4210:3613:28
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:1103:1706:5710:2210:4111:3614:28
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:1204:1707:5711:2111:4112:3515:28
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:1205:1708:5812:2112:4113:3516:28
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:1306:1709:5813:2113:4114:3517:29
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1307:1710:5814:2114:4015:3418:29
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:1408:1711:5815:2115:4016:3419:29
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:1409:1712:5816:2016:4017:3420:29
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1510:1813:5817:2017:3918:3321:29
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1511:1814:5818:2018:3919:3322:30
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1612:1815:5919:1919:3920:3223:30
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1713:1816:5920:1920:3821:3200:30
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1714:1817:5921:1821:3822:3101:30
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1815:1818:5922:1822:3723:3002:30
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1816:1819:5923:1723:3700:3003:31
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1917:1820:5900:1700:3601:2904:31
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:2018:1821:5901:1601:3602:2805:31
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:2019:1822:5902:1602:3503:2806:31