اوقات شرعی به افق طلائیه
امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی طلائیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طلائیه

دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی تیر ماه به افق طلائیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3906:1613:2116:5920:2620:4521:3900:32
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:4007:1614:2117:5921:2621:4622:4001:33
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:4008:1615:2118:5922:2622:4623:4002:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:4009:1716:2119:5923:2623:4600:4003:33
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:4010:1717:2221:0000:2600:4601:4004:33
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:4111:1718:2222:0001:2601:4602:4005:34
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:4112:1819:2223:0002:2602:4603:4006:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:4213:1820:2200:0003:2703:4604:4007:34
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:4214:1821:2201:0104:2704:4605:4008:34
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:4315:1922:2302:0105:2705:4606:4009:35
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:4316:1923:2303:0106:2706:4607:4010:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4417:1900:2304:0107:2607:4608:4011:35
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4418:2001:2305:0108:2608:4609:4012:35
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4519:2002:2306:0209:2609:4610:3913:36
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4520:2103:2407:0210:2610:4611:3914:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4621:2104:2408:0211:2611:4612:3915:36
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4722:2205:2409:0212:2612:4513:3916:36
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4723:2206:2410:0213:2613:4514:3817:36
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4800:2307:2411:0314:2514:4515:3818:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4901:2308:2412:0315:2515:4516:3819:37
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4902:2409:2413:0316:2516:4417:3720:37
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:5003:2410:2514:0317:2517:4418:3721:37
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:5104:2511:2515:0318:2418:4419:3622:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:5205:2512:2516:0319:2419:4320:3623:38
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:5206:2613:2517:0320:2420:4321:3500:38
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5307:2714:2518:0421:2321:4222:3501:38
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5408:2715:2519:0422:2322:4223:3402:38
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5509:2816:2520:0423:2223:4100:3303:39
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5610:2817:2521:0400:2200:4101:3304:39
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5611:2918:2522:0401:2101:4002:3205:39
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5712:2919:2523:0402:2102:4003:3106:39