اوقات شرعی به افق بستان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی بستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بستان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق بستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3606:1313:2017:0020:2720:4721:4100:31
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3607:1414:2018:0021:2721:4722:4101:31
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3608:1415:2019:0022:2722:4723:4202:32
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3609:1416:2120:0023:2723:4700:4203:32
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3710:1417:2121:0100:2700:4701:4204:32
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3711:1518:2122:0101:2701:4702:4205:32
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3812:1519:2123:0102:2702:4703:4206:32
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3813:1520:2100:0103:2703:4704:4207:33
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3814:1621:2201:0104:2704:4705:4208:33
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3915:1622:2202:0205:2705:4706:4209:33
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3916:1723:2203:0206:2706:4707:4210:33
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4017:1700:2204:0207:2707:4708:4111:34
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4118:1701:2205:0208:2708:4709:4112:34
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4119:1802:2306:0209:2709:4710:4113:34
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4220:1803:2307:0310:2710:4711:4114:34
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4221:1904:2308:0311:2711:4712:4015:35
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4322:1905:2309:0312:2712:4613:4016:35
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4423:2006:2310:0313:2613:4614:4017:35
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4400:2007:2311:0314:2614:4615:3918:35
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4501:2108:2412:0415:2615:4616:3919:36
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4602:2109:2413:0416:2616:4517:3920:36
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4703:2210:2414:0417:2517:4518:3821:36
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4704:2311:2415:0418:2518:4419:3822:36
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4805:2312:2416:0419:2519:4420:3723:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4906:2413:2417:0420:2420:4421:3700:37
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:5007:2414:2418:0421:2421:4322:3601:37
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5108:2515:2419:0422:2322:4323:3502:37
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5209:2616:2420:0423:2323:4200:3503:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5210:2617:2421:0500:2200:4201:3404:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5311:2718:2422:0501:2201:4102:3305:38
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5412:2719:2523:0502:2102:4103:3306:38