اوقات شرعی به افق بستان
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی بستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بستان

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق بستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3506:1313:2017:0020:2720:4721:4100:31
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3607:1414:2018:0021:2721:4722:4101:31
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3608:1415:2019:0022:2722:4723:4202:31
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3609:1416:2120:0023:2723:4700:4203:32
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3710:1417:2121:0100:2700:4701:4204:32
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3711:1518:2122:0101:2701:4702:4205:32
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3712:1519:2123:0102:2702:4703:4206:32
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3813:1520:2100:0103:2703:4704:4207:33
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3814:1621:2201:0104:2704:4705:4208:33
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3915:1622:2202:0205:2705:4706:4209:33
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3916:1723:2203:0206:2706:4707:4210:33
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4017:1700:2204:0207:2707:4708:4111:34
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4018:1701:2205:0208:2708:4709:4112:34
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4119:1802:2306:0209:2709:4710:4113:34
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4220:1803:2307:0310:2710:4711:4114:34
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4221:1904:2308:0311:2711:4712:4115:35
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4322:1905:2309:0312:2712:4613:4016:35
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4423:2006:2310:0313:2713:4614:4017:35
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4400:2007:2311:0314:2614:4615:4018:35
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4501:2108:2412:0415:2615:4616:3919:36
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4602:2109:2413:0416:2616:4517:3920:36
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4703:2210:2414:0417:2517:4518:3821:36
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4704:2211:2415:0418:2518:4519:3822:36
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4805:2312:2416:0419:2519:4420:3723:36
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4906:2413:2417:0420:2420:4421:3700:37
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5007:2414:2418:0421:2421:4322:3601:37
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5108:2515:2419:0422:2422:4323:3602:37
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5109:2516:2420:0423:2323:4200:3503:37
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5210:2617:2421:0500:2300:4201:3404:37
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5311:2718:2422:0501:2201:4102:3405:38
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5412:2719:2523:0502:2202:4103:3306:38