اوقات شرعی به افق سردشت خوزستان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی سردشت خوزستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردشت خوزستان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی تیر ماه به افق سردشت خوزستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0813:1716:5820:2520:4521:4100:27
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0814:1717:5821:2521:4622:4101:27
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0915:1718:5922:2622:4623:4102:27
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0916:1719:5923:2623:4600:4103:28
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0917:1820:5900:2600:4601:4104:28
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0918:1821:5901:2601:4602:4105:28
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:1019:1823:0002:2602:4603:4106:28
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:1020:1800:0003:2603:4604:4107:29
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:1021:1801:0004:2604:4605:4108:29
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:1122:1902:0005:2605:4606:4109:29
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:1123:1903:0006:2606:4607:4110:29
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:1200:1904:0107:2607:4608:4111:30
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:1201:1905:0108:2608:4609:4112:30
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:1302:1906:0109:2609:4610:4113:30
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:1303:1907:0110:2610:4611:4014:30
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:1404:2008:0111:2511:4512:4015:31
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:1405:2009:0212:2512:4513:4016:31
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1506:2010:0213:2513:4514:3917:31
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1507:2011:0214:2514:4515:3918:31
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3901:1608:2012:0215:2415:4416:3919:32
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1609:2013:0216:2416:4417:3820:32
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:1710:2014:0217:2417:4418:3821:32
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4104:1711:2115:0218:2318:4319:3722:32
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1812:2116:0219:2319:4320:3723:32
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1913:2117:0320:2320:4221:3600:33
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4307:1914:2118:0321:2221:4222:3501:33
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4408:2015:2119:0322:2222:4123:3502:33
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:2016:2120:0323:2123:4100:3403:33
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:2117:2121:0300:2100:4001:3304:33
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4711:2218:2122:0301:2001:4002:3305:34
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4812:2219:2123:0302:2002:3903:3206:34