اوقات شرعی به افق خرمشهر
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرمشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرمشهر

سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خرمشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4906:2013:1416:5120:0920:2721:1900:29
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:4806:1913:1416:5120:0920:2821:1900:28
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:4706:1913:1416:5120:1020:2921:2000:28
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:4606:1813:1416:5220:1020:2921:2100:28
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:4606:1813:1416:5220:1120:3021:2200:28
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:4506:1713:1416:5220:1220:3121:2200:28
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:4506:1713:1416:5220:1220:3121:2300:28
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:4406:1713:1516:5220:1320:3221:2400:28
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:4406:1613:1516:5220:1320:3221:2500:28
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:4306:1613:1516:5220:1420:3321:2500:28
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:4306:1613:1516:5220:1420:3421:2600:28
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:4206:1613:1516:5220:1520:3421:2700:29
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:4206:1513:1516:5220:1520:3521:2700:29
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1513:1616:5220:1620:3521:2800:29
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1513:1616:5320:1620:3621:2900:29
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1513:1616:5320:1720:3621:2900:29
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1616:5320:1720:3721:3000:29
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1616:5320:1820:3721:3000:29
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1616:5320:1820:3821:3100:29
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1716:5320:1920:3821:3100:29
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1716:5320:1920:3921:3200:29
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1716:5420:2020:3921:3200:30
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1513:1716:5420:2020:3921:3300:30
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1513:1716:5420:2020:4021:3300:30
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1513:1816:5420:2120:4021:3400:30
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1513:1816:5420:2120:4121:3400:30
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1513:1816:5520:2120:4121:3400:30
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1816:5520:2220:4121:3500:31
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1916:5520:2220:4121:3500:31
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1916:5520:2220:4221:3500:31
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1513:1916:5520:2220:4221:3500:31