اوقات شرعی به افق صیدون
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی صیدون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صیدون

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق صیدون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0613:1216:5020:1720:3721:3200:23
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0614:1217:5121:1821:3722:3201:23
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0615:1218:5122:1822:3723:3202:23
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0716:1219:5123:1823:3800:3203:24
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0717:1220:5100:1800:3801:3204:24
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0718:1321:5201:1801:3802:3205:24
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0819:1322:5202:1802:3803:3206:24
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0820:1323:5203:1803:3804:3207:25
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:0821:1300:5204:1804:3805:3208:25
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0922:1301:5205:1805:3806:3209:25
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:0923:1402:5306:1806:3807:3210:25
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0900:1403:5307:1807:3808:3211:26
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:1001:1404:5308:1808:3809:3212:26
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:1002:1405:5309:1809:3810:3113:26
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:1103:1406:5310:1810:3711:3114:26
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:1104:1507:5411:1811:3712:3115:27
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:1205:1508:5412:1812:3713:3116:27
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1206:1509:5413:1713:3714:3017:27
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1307:1510:5414:1714:3715:3018:27
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1308:1511:5415:1715:3616:3019:27
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1409:1512:5516:1716:3617:2920:28
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:1410:1513:5517:1617:3618:2921:28
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1511:1614:5518:1618:3519:2822:28
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1512:1615:5519:1619:3520:2823:28
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1613:1616:5520:1520:3521:2700:29
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:1714:1617:5521:1521:3422:2701:29
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:1715:1618:5522:1422:3423:2602:29
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1816:1619:5523:1423:3300:2503:29
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1817:1620:5500:1300:3301:2504:29
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4611:1918:1621:5601:1301:3202:2405:30
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4712:2019:1622:5602:1202:3103:2306:30