اوقات شرعی به افق دهدز
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی دهدز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهدز

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق دهدز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1006:3413:0816:4519:4219:5920:4700:26
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0807:3314:0717:4520:4221:0021:4801:25
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0708:3215:0718:4521:4322:0122:4902:25
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0609:3116:0719:4522:4423:0223:5003:25
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0410:3017:0720:4523:4400:0200:5104:24
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0311:2918:0721:4500:4501:0301:5105:24
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0212:2819:0722:4501:4602:0402:5206:24
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0013:2720:0623:4502:4603:0503:5307:23
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5914:2621:0600:4503:4704:0504:5408:23
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5815:2522:0601:4504:4805:0605:5509:23
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5716:2423:0602:4505:4906:0706:5610:23
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5617:2300:0603:4506:4907:0807:5711:22
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5418:2201:0604:4507:5008:0808:5812:22
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5319:2102:0605:4508:5109:0909:5913:22
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5220:2003:0606:4509:5110:1010:5914:22
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5121:1904:0607:4510:5211:1112:0015:21
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5022:1905:0508:4511:5312:1113:0116:21
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4923:1806:0509:4512:5313:1214:0217:21
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4800:1707:0510:4513:5414:1315:0318:21
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4601:1608:0511:4514:5515:1416:0419:21
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4502:1509:0512:4515:5616:1417:0520:20
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4403:1510:0513:4516:5617:1518:0621:20
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4304:1411:0514:4517:5718:1619:0722:20
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4205:1312:0515:4518:5819:1620:0823:20
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4106:1313:0516:4519:5820:1721:0800:20
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4007:1214:0517:4520:5921:1822:0901:20
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3908:1115:0518:4522:0022:1923:1002:20
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3909:1116:0519:4523:0023:1900:1103:19
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3810:1017:0520:4500:0100:2001:1204:19
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3711:0918:0521:4601:0201:2102:1305:19
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3612:0919:0522:4602:0202:2103:1406:19