اوقات شرعی به افق دهدز
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی دهدز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهدز

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهدز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0813:0616:4620:0320:2221:1400:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0814:0617:4621:0421:2322:1501:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0715:0618:4622:0422:2423:1602:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0716:0619:4623:0523:2400:1703:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0617:0620:4600:0600:2501:1804:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0618:0621:4601:0601:2602:1805:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0619:0622:4602:0702:2603:1906:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0520:0623:4603:0703:2704:2007:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0521:0600:4604:0804:2705:2108:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:0522:0701:4705:0905:2806:2109:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:0423:0702:4706:0906:2907:2210:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:0400:0703:4707:1007:2908:2311:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2818:0401:0704:4708:1008:3009:2412:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0402:0705:4709:1109:3010:2413:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2720:0403:0706:4710:1110:3111:2514:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2721:0304:0707:4711:1211:3112:2515:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:0305:0808:4812:1212:3213:2616:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2623:0306:0809:4813:1313:3214:2717:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2600:0307:0810:4814:1314:3315:2718:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2601:0308:0811:4815:1415:3316:2819:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:0309:0812:4816:1416:3417:2820:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:0310:0913:4817:1417:3418:2921:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:0311:0914:4918:1518:3519:2922:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0312:0915:4919:1519:3520:3023:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0313:0916:4920:1620:3521:3000:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0314:1017:4921:1621:3622:3001:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0315:1018:4922:1622:3623:3102:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0316:1019:5023:1623:3600:3103:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0417:1020:5000:1700:3701:3104:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0418:1021:5001:1701:3702:3205:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0419:1122:5002:1702:3703:3206:22