اوقات شرعی به افق پیون
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی پیون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیون

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق پیون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2706:0613:1316:5320:2020:4021:3500:24
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2707:0614:1317:5321:2021:4022:3501:24
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2808:0615:1318:5422:2022:4023:3502:24
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2809:0616:1319:5423:2123:4100:3603:24
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2810:0717:1420:5400:2100:4101:3604:25
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2911:0718:1421:5401:2101:4102:3605:25
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2912:0719:1422:5402:2102:4103:3606:25
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:0820:1423:5503:2103:4104:3607:25
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3014:0821:1500:5504:2104:4105:3608:26
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0822:1501:5505:2105:4106:3609:26
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3116:0923:1502:5506:2106:4107:3510:26
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:0900:1503:5607:2107:4108:3511:26
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3218:1001:1504:5608:2108:4109:3512:27
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3319:1002:1505:5609:2109:4010:3513:27
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3320:1103:1606:5610:2110:4011:3514:27
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3421:1104:1607:5611:2011:4012:3415:27
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:1205:1608:5612:2012:4013:3416:27
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3523:1206:1609:5713:2013:4014:3417:28
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3600:1307:1610:5714:2014:3915:3318:28
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1308:1611:5715:2015:3916:3319:28
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1409:1712:5716:1916:3917:3320:28
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3803:1410:1713:5717:1917:3818:3221:29
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:1511:1714:5718:1918:3819:3222:29
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1512:1715:5819:1819:3820:3123:29
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1613:1716:5820:1820:3721:3000:29
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1614:1717:5821:1721:3722:3001:29
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1715:1718:5822:1722:3623:2902:30
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1816:1719:5823:1623:3600:2903:30
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1817:1720:5800:1600:3501:2804:30
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1918:1721:5801:1501:3502:2705:30
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:2019:1722:5802:1502:3403:2706:30