اوقات شرعی به افق مازو
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی مازو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مازو

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق مازو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0813:1817:0020:2720:4821:4300:28
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0914:1818:0021:2721:4822:4401:28
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0915:1819:0122:2822:4823:4402:28
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0916:1920:0123:2823:4800:4403:29
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:1017:1921:0100:2800:4801:4404:29
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:1018:1922:0101:2801:4802:4405:29
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:1019:1923:0202:2802:4803:4406:29
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:1120:1900:0203:2803:4804:4407:30
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:1121:2001:0204:2804:4805:4408:30
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:1122:2002:0205:2805:4806:4409:30
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:1223:2003:0206:2806:4807:4410:30
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:1200:2004:0307:2807:4808:4311:30
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:1301:2005:0308:2808:4809:4312:31
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:1302:2106:0309:2809:4810:4313:31
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:1403:2107:0310:2810:4811:4314:31
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:1404:2108:0311:2711:4712:4315:31
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:1505:2109:0312:2712:4713:4216:32
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1506:2110:0413:2713:4714:4217:32
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3800:1607:2111:0414:2714:4715:4118:32
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1608:2112:0415:2715:4616:4119:32
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1709:2213:0416:2616:4617:4120:33
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:1710:2214:0417:2617:4618:4021:33
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4104:1811:2215:0418:2618:4519:4022:33
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4205:1812:2216:0419:2519:4520:3923:33
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1913:2217:0420:2520:4421:3800:34
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:2014:2218:0521:2421:4422:3801:34
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:2015:2219:0522:2422:4323:3702:34
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:2116:2220:0523:2323:4300:3703:34
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:2117:2221:0500:2300:4201:3604:34
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:2218:2222:0501:2201:4202:3505:35
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:2319:2223:0502:2202:4103:3406:35