اوقات شرعی به افق اندیمشک
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی اندیمشک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اندیمشک

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اندیمشک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1413:1316:5520:1220:3221:2500:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1414:1317:5521:1321:3222:2601:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1315:1318:5522:1422:3323:2602:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1316:1419:5523:1423:3400:2703:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1317:1420:5500:1500:3501:2804:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1218:1421:5501:1601:3502:2905:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1219:1422:5602:1602:3603:3006:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1120:1423:5603:1703:3704:3007:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:1121:1400:5604:1704:3705:3108:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1122:1401:5605:1805:3806:3209:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:1023:1402:5606:1906:3807:3310:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1000:1503:5607:1907:3908:3311:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:1001:1504:5608:2008:4009:3412:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1002:1505:5709:2009:4010:3513:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3220:0903:1506:5710:2110:4111:3514:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:0904:1507:5711:2111:4112:3615:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:0905:1508:5712:2212:4213:3716:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3123:0906:1609:5713:2213:4214:3717:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3100:0907:1610:5714:2314:4315:3818:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:0908:1611:5815:2315:4316:3819:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3002:0909:1612:5816:2416:4417:3920:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3003:0910:1613:5817:2417:4418:3921:27
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3004:0911:1714:5818:2418:4419:4022:27
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3005:0912:1715:5819:2519:4520:4023:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0913:1716:5920:2520:4521:4100:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0914:1717:5921:2621:4622:4101:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0915:1718:5922:2622:4623:4102:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0916:1819:5923:2623:4600:4203:28
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0917:1820:5900:2600:4601:4204:28
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1018:1822:0001:2701:4702:4205:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1019:1823:0002:2702:4703:4206:29