اوقات شرعی به افق بید بلند
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی بید بلند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بید بلند

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بید بلند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1213:0716:4520:0220:2121:1300:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1114:0717:4521:0321:2222:1401:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1115:0718:4522:0422:2323:1402:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1016:0719:4523:0423:2300:1503:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1017:0720:4500:0500:2401:1604:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1018:0721:4501:0501:2502:1705:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:0919:0722:4502:0602:2503:1706:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:0920:0823:4603:0703:2604:1807:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:0921:0800:4604:0704:2605:1908:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:0822:0801:4605:0805:2706:2009:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:0823:0802:4606:0806:2807:2010:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:0800:0803:4607:0907:2808:2111:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:0801:0804:4608:0908:2909:2212:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3319:0702:0905:4609:1009:2910:2213:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:0703:0906:4610:1010:3011:2314:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3221:0704:0907:4611:1111:3012:2315:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3222:0705:0908:4712:1112:3113:2416:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3223:0706:0909:4713:1213:3114:2517:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:0707:0910:4714:1214:3215:2518:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:0708:1011:4715:1315:3216:2619:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:0709:1012:4716:1316:3317:2620:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:0710:1013:4717:1317:3318:2721:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:0711:1014:4818:1418:3319:2722:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:0712:1015:4819:1419:3420:2723:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0713:1116:4820:1520:3421:2800:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0714:1117:4821:1521:3422:2801:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0715:1118:4822:1522:3523:2902:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0716:1119:4923:1523:3500:2903:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0717:1220:4900:1600:3501:2904:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0718:1221:4901:1601:3602:2905:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0819:1222:4902:1602:3603:3006:24