اوقات شرعی به افق قفاص
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی قفاص

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قفاص

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق قفاص
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:4006:1513:1716:5320:2020:3921:3300:30
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:4007:1514:1817:5321:2021:4022:3301:30
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:4008:1515:1818:5322:2022:4023:3302:30
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:4109:1616:1819:5423:2023:4000:3303:31
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:4110:1617:1820:5400:2100:4001:3304:31
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:4111:1618:1821:5401:2101:4002:3305:31
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:4212:1719:1922:5402:2102:4003:3306:31
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:4213:1720:1923:5503:2103:4004:3307:32
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:4314:1721:1900:5504:2104:4005:3308:32
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:4315:1822:1901:5505:2105:4006:3309:32
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:4416:1823:1902:5506:2106:4007:3310:32
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4417:1800:2003:5607:2107:4008:3311:32
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4518:1901:2004:5608:2108:4009:3312:33
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4519:1902:2005:5609:2109:4010:3313:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4620:2003:2006:5610:2110:4011:3214:33
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4621:2004:2007:5611:2011:4012:3215:33
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4722:2105:2108:5712:2012:3913:3216:34
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4823:2106:2109:5713:2013:3914:3217:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4800:2207:2110:5714:2014:3915:3118:34
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4901:2208:2111:5715:2015:3916:3119:34
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:5002:2309:2112:5716:1916:3917:3020:35
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:5003:2310:2113:5717:1917:3818:3021:35
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:5104:2411:2114:5818:1918:3819:3022:35
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:5205:2412:2115:5819:1919:3820:2923:35
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:5306:2513:2216:5820:1820:3721:2900:35
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5307:2514:2217:5821:1821:3722:2801:36
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5408:2615:2218:5822:1722:3623:2802:36
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5509:2616:2219:5823:1723:3600:2703:36
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5610:2717:2220:5800:1700:3501:2604:36
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5711:2818:2221:5901:1601:3502:2605:36
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5712:2819:2222:5902:1602:3403:2506:36