اوقات شرعی به افق قفاص
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی قفاص

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قفاص

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق قفاص
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:4006:1513:1716:5320:2020:3921:3300:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:4007:1514:1817:5321:2021:4022:3301:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:4108:1515:1818:5422:2022:4023:3302:30
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:4109:1616:1819:5423:2123:4000:3303:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:4110:1617:1820:5400:2100:4001:3304:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:4211:1618:1921:5401:2101:4002:3305:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:4212:1719:1922:5402:2102:4003:3306:31
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:4213:1720:1923:5503:2103:4004:3307:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:4314:1721:1900:5504:2104:4005:3308:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:4315:1822:1901:5505:2105:4006:3309:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:4416:1823:2002:5506:2106:4007:3310:32
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4417:1800:2003:5607:2107:4008:3311:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4518:1901:2004:5608:2108:4009:3312:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4519:1902:2005:5609:2109:4010:3313:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4620:2003:2006:5610:2110:4011:3214:33
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4721:2004:2007:5611:2011:4012:3215:33
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4722:2105:2108:5712:2012:3913:3216:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4823:2106:2109:5713:2013:3914:3117:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4800:2207:2110:5714:2014:3915:3118:34
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4901:2208:2111:5715:2015:3916:3119:34
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:5002:2309:2112:5716:1916:3817:3020:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:5103:2310:2113:5817:1917:3818:3021:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:5104:2411:2114:5818:1918:3819:3022:35
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:5205:2412:2115:5819:1819:3720:2923:35
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:5306:2513:2216:5820:1820:3721:2900:35
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:5407:2514:2217:5821:1821:3722:2801:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5408:2615:2218:5822:1722:3623:2702:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5509:2616:2219:5823:1723:3600:2703:36
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5610:2717:2220:5800:1600:3501:2604:36
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5711:2818:2221:5901:1601:3502:2605:36
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5812:2819:2222:5902:1502:3403:2506:36