اوقات شرعی به افق چویبده
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی چویبده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چویبده

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق چویبده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:4006:1513:1816:5420:2120:4021:3300:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:4007:1514:1817:5421:2121:4022:3301:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:4008:1515:1818:5422:2122:4023:3402:31
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:4109:1616:1819:5423:2123:4000:3403:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:4110:1617:1920:5400:2100:4101:3404:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:4111:1618:1921:5501:2101:4102:3405:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:4212:1719:1922:5502:2102:4103:3406:32
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:4213:1720:1923:5503:2103:4104:3407:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:4314:1721:1900:5504:2104:4105:3408:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:4315:1822:2001:5605:2105:4106:3409:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:4416:1823:2002:5606:2106:4107:3410:32
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4417:1800:2003:5607:2107:4108:3311:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4518:1901:2004:5608:2108:4109:3312:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4519:1902:2005:5609:2109:4010:3313:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4620:2003:2006:5710:2110:4011:3314:33
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4621:2004:2107:5711:2111:4012:3315:34
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4722:2105:2108:5712:2112:4013:3216:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4823:2106:2109:5713:2113:4014:3217:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4800:2207:2110:5714:2014:3915:3218:34
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4901:2208:2111:5815:2015:3916:3119:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:5002:2309:2112:5816:2016:3917:3120:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:5003:2310:2113:5817:2017:3918:3121:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:5104:2411:2214:5818:1918:3819:3022:35
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:5205:2412:2215:5819:1919:3820:3023:35
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:5306:2513:2216:5820:1920:3821:2900:36
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:5307:2514:2217:5921:1821:3722:2901:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5408:2615:2218:5922:1822:3723:2802:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5509:2716:2219:5923:1723:3600:2703:36
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5610:2717:2220:5900:1700:3601:2704:36
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5711:2818:2221:5901:1601:3502:2605:36
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5712:2819:2222:5902:1602:3503:2506:37