اوقات شرعی به افق اروندکنار
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی اروندکنار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اروندکنار

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق اروندکنار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:4106:1613:1816:5320:2020:4021:3300:31
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:4107:1614:1817:5321:2021:4022:3301:31
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:4108:1615:1818:5422:2122:4023:3302:31
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:4209:1616:1919:5423:2123:4000:3303:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:4210:1717:1920:5400:2100:4001:3304:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:4211:1718:1921:5401:2101:4002:3305:32
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:4312:1719:1922:5502:2102:4003:3306:32
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:4313:1820:1923:5503:2103:4004:3307:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:4414:1821:2000:5504:2104:4005:3308:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:4415:1822:2001:5505:2105:4006:3309:33
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:4516:1923:2002:5506:2106:4007:3310:33
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4517:1900:2003:5607:2107:4008:3311:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4618:2001:2004:5608:2108:4009:3312:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4619:2002:2105:5609:2109:4010:3313:34
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4720:2003:2106:5610:2110:4011:3214:34
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4721:2104:2107:5711:2111:4012:3215:34
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4822:2105:2108:5712:2012:4013:3216:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4923:2206:2109:5713:2013:3914:3217:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4900:2207:2110:5714:2014:3915:3118:35
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:5001:2308:2111:5715:2015:3916:3119:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:5102:2309:2212:5816:2016:3917:3020:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:5103:2410:2213:5817:1917:3818:3021:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:5204:2411:2214:5818:1918:3819:3022:36
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:5305:2512:2215:5819:1919:3820:2923:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:5406:2613:2216:5820:1820:3721:2900:36
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:5407:2614:2217:5821:1821:3722:2801:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5508:2715:2218:5822:1722:3623:2802:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5609:2716:2219:5923:1723:3600:2703:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5710:2817:2220:5900:1700:3501:2604:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5811:2818:2221:5901:1601:3502:2605:37
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5812:2919:2222:5902:1602:3403:2506:37