اوقات شرعی به افق مرغزار
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی مرغزار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرغزار

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مرغزار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4805:3212:4116:3219:5220:1321:1123:50
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4706:3113:4217:3320:5221:1322:1200:50
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4607:3014:4218:3321:5322:1423:1301:49
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4508:3015:4219:3322:5423:1500:1402:49
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2916:4220:3323:5500:1601:1503:49
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4310:2917:4221:3300:5501:1702:1604:49
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2818:4222:3401:5602:1703:1705:49
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4112:2819:4223:3402:5703:1804:1806:49
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4113:2720:4200:3403:5804:1905:1907:49
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4014:2721:4201:3404:5805:2006:1908:49
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3915:2622:4302:3405:5906:2007:2009:49
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3816:2623:4303:3507:0007:2108:2110:49
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3817:2600:4304:3508:0008:2209:2211:49
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3718:2501:4305:3509:0109:2210:2312:49
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3719:2502:4306:3510:0110:2311:2413:49
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3620:2503:4307:3611:0211:2412:2414:49
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3621:2504:4408:3612:0312:2413:2515:49
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3522:2505:4409:3613:0313:2514:2616:49
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3523:2406:4410:3614:0414:2515:2617:49
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3500:2407:4411:3615:0415:2616:2718:49
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3401:2408:4412:3716:0516:2617:2819:49
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3402:2409:4513:3717:0517:2718:2820:50
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3403:2410:4514:3718:0618:2719:2921:50
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3404:2411:4515:3719:0619:2820:2922:50
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3405:2412:4516:3820:0620:2821:3023:50
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3406:2413:4517:3821:0721:2922:3000:50
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3407:2414:4618:3822:0722:2923:3001:50
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3408:2415:4619:3823:0723:2900:3102:50
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3409:2516:4620:3900:0800:2901:3103:51
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3410:2517:4621:3901:0801:3002:3104:51
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3411:2518:4722:3902:0802:3003:3205:51