اوقات شرعی به افق خراجو
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی خراجو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خراجو

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق خراجو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1006:4213:2317:0620:0420:2321:1500:37
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0807:4114:2218:0621:0521:2422:1601:36
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0608:3915:2219:0722:0622:2523:1702:36
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0509:3816:2220:0723:0723:2600:1903:36
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0310:3717:2221:0700:0800:2701:2004:35
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0211:3618:2222:0701:0801:2802:2105:35
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0012:3419:2223:0702:0902:2903:2206:35
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5813:3320:2100:0703:1003:3004:2307:34
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5714:3221:2101:0804:1104:3105:2408:34
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5515:3122:2102:0805:1205:3206:2509:34
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5416:3023:2103:0806:1306:3307:2710:33
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5217:2800:2104:0807:1407:3408:2811:33
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5118:2701:2105:0808:1508:3509:2912:33
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4919:2602:2106:0809:1609:3610:3013:32
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4820:2503:2107:0910:1710:3711:3114:32
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4621:2404:2108:0911:1711:3812:3215:32
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4522:2305:2009:0912:1812:3813:3416:32
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4423:2206:2010:0913:1913:3914:3517:31
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4200:2107:2011:0914:2014:4015:3618:31
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4101:2008:2012:0915:2115:4116:3719:31
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3902:1909:2013:1016:2216:4217:3820:31
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3803:1810:2014:1017:2317:4318:3921:30
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3704:1711:2015:1018:2418:4419:4022:30
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3505:1612:2016:1019:2419:4520:4223:30
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3406:1613:2017:1020:2520:4621:4300:30
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3307:1514:2018:1121:2621:4722:4401:30
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3208:1415:2019:1122:2722:4823:4502:29
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3109:1316:2020:1123:2823:4900:4603:29
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2910:1217:2021:1100:2900:4901:4704:29
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2811:1218:2022:1101:2901:5002:4805:29
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2712:1119:2023:1202:3002:5103:4906:29