اوقات شرعی به افق خراجو
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خراجو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خراجو

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خراجو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1013:2117:1220:3120:5221:5000:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1014:2118:1221:3221:5322:5101:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0915:2119:1222:3322:5423:5202:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0816:2120:1223:3323:5500:5303:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0817:2121:1300:3400:5501:5404:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0718:2122:1301:3501:5602:5505:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0719:2123:1302:3602:5703:5606:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:0620:2100:1303:3603:5804:5707:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1914:0621:2101:1304:3704:5805:5808:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:0622:2202:1405:3805:5906:5909:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0523:2203:1406:3807:0008:0010:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1717:0500:2204:1407:3908:0109:0111:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1618:0401:2205:1408:4009:0110:0212:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0402:2206:1409:4010:0211:0313:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1520:0403:2207:1510:4111:0312:0314:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1421:0404:2208:1511:4212:0313:0415:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1422:0305:2309:1512:4213:0414:0516:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1423:0306:2310:1513:4314:0415:0517:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1300:0307:2311:1614:4315:0516:0618:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1301:0308:2312:1615:4416:0517:0719:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1302:0309:2313:1616:4417:0618:0720:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1203:0310:2414:1617:4518:0619:0821:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1204:0311:2415:1718:4519:0720:0822:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1205:0312:2416:1719:4520:0721:0923:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1206:0313:2417:1720:4621:0822:0900:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1207:0314:2518:1721:4622:0823:1001:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1208:0315:2519:1822:4723:0800:1002:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1209:0316:2520:1823:4700:0901:1103:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1210:0317:2521:1800:4701:0902:1104:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1211:0318:2522:1801:4702:0903:1105:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1212:0419:2623:1802:4803:1004:1106:30