اوقات شرعی به افق سنخواست
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی سنخواست

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنخواست

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی تیر ماه به افق سنخواست
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3205:2312:4516:3720:0620:2821:2923:49
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3306:2313:4517:3721:0621:2822:2900:49
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3307:2414:4518:3722:0622:2823:3001:50
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3308:2415:4519:3823:0623:2800:3002:50
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3409:2416:4520:3800:0600:2801:3003:50
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3410:2517:4621:3801:0701:2802:3004:50
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3511:2518:4622:3802:0702:2803:3005:51
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3512:2519:4623:3803:0703:2804:3006:51
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3613:2620:4600:3804:0704:2805:2907:51
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3614:2621:4601:3905:0605:2806:2908:51
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:3715:2722:4702:3906:0606:2807:2909:52
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:3816:2723:4703:3907:0607:2808:2910:52
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:3817:2800:4704:3908:0608:2809:2811:52
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:3918:2801:4705:3909:0609:2710:2812:52
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4019:2902:4706:3910:0610:2711:2813:53
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4120:2903:4707:3911:0511:2712:2714:53
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4121:3004:4808:4012:0512:2713:2715:53
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4222:3005:4809:4013:0513:2614:2616:54
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4323:3106:4810:4014:0514:2615:2617:54
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4400:3207:4811:4015:0415:2616:2518:54
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4501:3208:4812:4016:0416:2517:2519:54
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4602:3309:4813:4017:0317:2518:2420:55
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:4703:3410:4814:4018:0318:2419:2421:55
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:4804:3411:4915:4019:0219:2420:2322:55
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:4905:3512:4916:4020:0220:2321:2223:56
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5006:3613:4917:4021:0121:2322:2100:56
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5107:3614:4918:4022:0122:2223:2001:56
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5208:3715:4919:4023:0023:2100:2002:56
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5309:3816:4920:4000:0000:2101:1903:57
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5410:3917:4921:4000:5901:2002:1804:57
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5611:3918:4922:4001:5802:1903:1705:57