اوقات شرعی به افق شاندیز
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی شاندیز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاندیز

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شاندیز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4005:2212:3016:1919:3819:5820:5623:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3906:2113:3017:1920:3920:5921:5700:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3807:2014:3018:1921:3922:0022:5801:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3708:2015:3019:2022:4023:0123:5902:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1916:3020:2023:4100:0200:5903:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1917:3021:2000:4201:0202:0004:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1818:3022:2001:4202:0303:0105:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1819:3023:2002:4303:0404:0206:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1720:3000:2103:4404:0505:0307:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1721:3101:2104:4405:0506:0408:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1722:3102:2105:4506:0607:0509:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1623:3103:2106:4607:0708:0610:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1600:3104:2107:4608:0709:0711:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1601:3105:2208:4709:0810:0712:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1502:3106:2209:4710:0911:0813:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1503:3107:2210:4811:0912:0914:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1504:3208:2211:4912:1013:0915:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1505:3209:2212:4913:1014:1016:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1506:3210:2313:5014:1115:1117:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1507:3211:2314:5015:1116:1118:39
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1508:3212:2315:5116:1217:1219:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2702:1409:3313:2316:5117:1218:1320:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1410:3314:2417:5118:1319:1321:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1411:3315:2418:5219:1320:1422:39
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1412:3316:2419:5220:1421:1423:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1513:3417:2420:5321:1422:1400:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1514:3418:2421:5322:1423:1501:40
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1515:3419:2522:5323:1500:1502:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1516:3420:2523:5300:1501:1503:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1517:3421:2500:5401:1502:1604:40
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1518:3522:2501:5402:1503:1605:40