اوقات شرعی به افق رباط سفید
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی رباط سفید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رباط سفید

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق رباط سفید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3005:1712:3416:2419:5220:1321:1323:41
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3006:1713:3517:2420:5221:1322:1300:41
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3007:1714:3518:2421:5222:1423:1301:41
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3108:1815:3519:2422:5223:1400:1302:42
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3109:1816:3520:2523:5300:1401:1303:42
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3210:1817:3521:2500:5301:1402:1304:42
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3211:1918:3622:2501:5302:1403:1305:42
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3212:1919:3623:2502:5303:1404:1306:43
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3313:1920:3600:2503:5304:1405:1307:43
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3414:2021:3601:2604:5305:1406:1308:43
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:3415:2022:3602:2605:5306:1407:1309:43
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:3516:2123:3703:2606:5207:1408:1310:44
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:3517:2100:3704:2607:5208:1309:1211:44
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:3618:2201:3705:2608:5209:1310:1212:44
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:3719:2202:3706:2609:5210:1311:1213:44
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:3820:2303:3707:2610:5211:1312:1114:45
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:3821:2304:3808:2711:5112:1213:1115:45
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:3922:2405:3809:2712:5113:1214:1016:45
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4023:2406:3810:2713:5114:1215:1017:45
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4100:2507:3811:2714:5115:1116:0918:46
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4201:2608:3812:2715:5016:1117:0919:46
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4302:2609:3813:2716:5017:1118:0820:46
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:4403:2710:3814:2717:4918:1019:0821:47
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:4504:2811:3815:2718:4919:1020:0722:47
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:4605:2812:3916:2719:4820:0921:0623:47
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:4706:2913:3917:2720:4821:0922:0600:47
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:4807:3014:3918:2721:4722:0823:0501:47
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:4908:3015:3919:2722:4723:0700:0402:48
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5009:3116:3920:2723:4600:0701:0303:48
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5110:3217:3921:2700:4601:0602:0204:48
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5211:3218:3922:2701:4502:0503:0205:48