اوقات شرعی به افق اسکا نلو
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی اسکا نلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسکا نلو

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسکا نلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:5613:2417:2120:5221:1422:1900:25
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:5614:2418:2121:5222:1423:2001:25
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5907:5615:2419:2122:5223:1500:2002:25
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:5716:2420:2123:5200:1501:2003:25
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:5717:2421:2100:5201:1502:2004:26
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0010:5718:2522:2201:5202:1503:2005:26
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:5819:2523:2202:5203:1504:2006:26
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0112:5820:2500:2203:5204:1505:2007:27
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0213:5821:2501:2204:5205:1506:1908:27
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0214:5922:2502:2205:5206:1507:1909:27
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0315:5923:2603:2206:5207:1408:1910:27
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0417:0000:2604:2307:5208:1409:1911:28
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0418:0001:2605:2308:5209:1410:1812:28
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0519:0102:2606:2309:5110:1411:1813:28
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0620:0203:2607:2310:5111:1312:1714:29
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0721:0204:2708:2311:5112:1313:1715:29
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0822:0305:2709:2312:5013:1314:1616:29
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0923:0306:2710:2313:5014:1215:1617:29
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1000:0407:2711:2314:5015:1216:1518:30
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1101:0508:2712:2315:4916:1217:1519:30
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1202:0509:2713:2316:4917:1118:1420:30
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1303:0610:2714:2317:4818:1119:1321:31
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1404:0711:2815:2318:4819:1020:1322:31
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1505:0812:2816:2319:4720:0921:1223:31
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1606:0813:2817:2320:4721:0922:1100:32
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1807:0914:2818:2321:4622:0823:1001:32
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1908:1015:2819:2322:4623:0800:0902:32
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2009:1116:2820:2323:4500:0701:0803:32
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2110:1117:2821:2300:4401:0602:0704:33
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2211:1218:2822:2301:4402:0503:0605:33
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2412:1319:2823:2302:4303:0404:0506:33