اوقات شرعی به افق چویلی
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی چویلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چویلی

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق چویلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:2405:1512:3816:3120:0020:2221:2423:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:2406:1613:3817:3121:0021:2222:2400:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:2407:1614:3818:3122:0022:2223:2401:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:2508:1615:3819:3123:0023:2200:2402:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:2509:1616:3920:3200:0100:2201:2403:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:2510:1717:3921:3201:0101:2302:2404:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:2611:1718:3922:3202:0102:2303:2405:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:2612:1819:3923:3203:0103:2304:2406:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:2713:1820:3900:3204:0104:2205:2407:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:2814:1821:4001:3205:0105:2206:2408:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:2815:1922:4002:3306:0106:2207:2409:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:2916:1923:4003:3307:0007:2208:2410:45
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3017:2000:4004:3308:0008:2209:2311:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3018:2001:4005:3309:0009:2210:2312:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3119:2102:4006:3310:0010:2211:2313:45
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3220:2103:4107:3311:0011:2112:2214:46
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3321:2204:4108:3311:5912:2113:2215:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3422:2305:4109:3312:5913:2114:2116:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:3423:2306:4110:3413:5914:2015:2117:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:3500:2407:4111:3414:5815:2016:2018:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:3601:2408:4112:3415:5816:1917:2019:47
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:3702:2509:4113:3416:5817:1918:1920:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:3803:2610:4214:3417:5718:1819:1821:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:3904:2611:4215:3418:5719:1820:1822:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4005:2712:4216:3419:5620:1721:1723:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4106:2813:4217:3420:5621:1722:1600:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4307:2914:4218:3421:5522:1623:1501:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4408:2915:4219:3422:5423:1600:1402:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:4509:3016:4220:3423:5400:1501:1403:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:4610:3117:4221:3400:5301:1402:1304:50
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:4711:3218:4222:3401:5202:1303:1205:50