اوقات شرعی به افق شاهرخت
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی شاهرخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهرخت

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاهرخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3705:1912:3116:1519:4320:0321:0023:40
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3806:1913:3117:1520:4321:0322:0000:40
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3807:2014:3118:1621:4322:0323:0001:40
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3808:2015:3119:1622:4323:0300:0002:41
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3809:2016:3220:1623:4300:0401:0003:41
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3910:2117:3221:1600:4301:0402:0004:41
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3911:2118:3222:1601:4302:0403:0005:41
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4012:2119:3223:1702:4303:0404:0006:42
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4013:2220:3200:1703:4304:0405:0007:42
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4114:2221:3301:1704:4305:0406:0008:42
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4115:2222:3302:1705:4306:0407:0009:42
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4216:2323:3303:1706:4307:0308:0010:43
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4217:2300:3304:1807:4308:0309:0011:43
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4318:2401:3305:1808:4309:0309:5912:43
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4419:2402:3406:1809:4310:0310:5913:43
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4420:2503:3407:1810:4311:0311:5914:44
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4521:2504:3408:1811:4212:0312:5815:44
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4622:2605:3409:1812:4213:0213:5816:44
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4723:2606:3410:1913:4214:0214:5817:44
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4700:2707:3411:1914:4215:0215:5718:45
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4801:2708:3412:1915:4116:0116:5719:45
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4902:2809:3513:1916:4117:0117:5620:45
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5003:2910:3514:1917:4118:0118:5621:45
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5104:2911:3515:1918:4019:0019:5522:45
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5205:3012:3516:1919:4020:0020:5523:46
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5306:3013:3517:1920:3920:5921:5400:46
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5307:3114:3518:1921:3921:5922:5301:46
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5408:3215:3519:1922:3822:5823:5302:46
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5509:3216:3520:1923:3823:5800:5203:47
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5610:3317:3521:1900:3700:5701:5104:47
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5711:3418:3522:1901:3701:5602:5005:47