اوقات شرعی به افق شاهرخت
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی شاهرخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهرخت

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاهرخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3705:1912:3116:1519:4320:0321:0023:40
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3806:1913:3117:1520:4321:0322:0000:40
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3807:2014:3118:1621:4322:0323:0001:40
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3808:2015:3219:1622:4323:0300:0002:41
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3909:2016:3220:1623:4300:0401:0003:41
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3910:2117:3221:1600:4301:0402:0004:41
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3911:2118:3222:1701:4302:0403:0005:41
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4012:2119:3223:1702:4303:0404:0006:42
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4013:2220:3300:1703:4304:0405:0007:42
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4114:2221:3301:1704:4305:0406:0008:42
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4115:2322:3302:1705:4306:0407:0009:42
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4216:2323:3303:1706:4307:0308:0010:43
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4317:2300:3304:1807:4308:0309:0011:43
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4318:2401:3305:1808:4309:0309:5912:43
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4419:2402:3406:1809:4310:0310:5913:43
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4520:2503:3407:1810:4311:0311:5914:44
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4521:2504:3408:1811:4212:0312:5815:44
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4622:2605:3409:1812:4213:0213:5816:44
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4723:2606:3410:1913:4214:0214:5817:44
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4800:2707:3411:1914:4215:0215:5718:45
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4801:2808:3512:1915:4116:0116:5719:45
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4902:2809:3513:1916:4117:0117:5620:45
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5003:2910:3514:1917:4018:0018:5621:45
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5104:2911:3515:1918:4019:0019:5522:46
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5205:3012:3516:1919:4020:0020:5423:46
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5306:3113:3517:1920:3920:5921:5400:46
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5407:3114:3518:1921:3921:5922:5301:46
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5508:3215:3519:1922:3822:5823:5202:46
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5509:3316:3520:1923:3823:5700:5203:47
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5610:3317:3521:1900:3700:5701:5104:47
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5711:3418:3522:1901:3601:5602:5005:47