اوقات شرعی به افق فریمان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی فریمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فریمان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فریمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4005:2112:2716:1519:3419:5420:5123:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4006:2013:2717:1620:3520:5521:5200:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3907:2014:2718:1621:3521:5622:5201:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1915:2819:1622:3622:5723:5302:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1916:2820:1623:3723:5700:5403:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1817:2821:1600:3700:5801:5504:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1818:2822:1601:3801:5902:5605:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1719:2823:1702:3903:0003:5706:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1720:2800:1703:4004:0004:5807:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3314:1721:2801:1704:4005:0105:5908:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1622:2802:1705:4106:0207:0009:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1623:2903:1706:4107:0208:0010:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3117:1600:2904:1807:4208:0309:0111:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1501:2905:1808:4309:0410:0212:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3019:1502:2906:1809:4310:0411:0313:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1503:2907:1810:4411:0512:0314:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2921:1504:2908:1811:4412:0513:0415:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2922:1405:3009:1912:4513:0614:0516:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1406:3010:1913:4514:0615:0517:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1407:3011:1914:4615:0716:0618:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2801:1408:3012:1915:4616:0717:0719:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2802:1409:3013:1916:4717:0818:0720:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2803:1410:3114:2017:4718:0819:0821:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1411:3115:2018:4819:0920:0822:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1412:3116:2019:4820:0921:0823:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1413:3117:2020:4821:0922:0900:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1414:3118:2121:4922:1023:0901:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1415:3219:2122:4923:1000:1002:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1516:3220:2123:4900:1001:1003:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1517:3221:2100:4901:1102:1004:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1518:3222:2101:5002:1103:1005:39