اوقات شرعی به افق شفیع آبادسبزوار
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی شفیع آبادسبزوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شفیع آبادسبزوار

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی تیر ماه به افق شفیع آبادسبزوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3605:2512:4516:3720:0620:2721:2823:51
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3606:2513:4617:3721:0621:2822:2900:51
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3607:2614:4618:3722:0622:2823:2901:51
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3608:2615:4619:3823:0623:2800:2902:51
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3709:2616:4620:3800:0600:2801:2903:52
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3710:2717:4721:3801:0601:2802:2904:52
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3811:2718:4722:3802:0602:2803:2905:52
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3812:2719:4723:3803:0603:2804:2906:52
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3913:2820:4700:3904:0604:2805:2907:53
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3914:2821:4701:3905:0605:2806:2808:53
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4015:2922:4802:3906:0606:2807:2809:53
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4116:2923:4803:3907:0607:2808:2810:53
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4117:3000:4804:3908:0608:2709:2811:54
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4218:3001:4805:3909:0609:2710:2712:54
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4319:3102:4806:3910:0610:2711:2713:54
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4420:3103:4807:4011:0511:2712:2714:54
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4421:3204:4908:4012:0512:2613:2615:55
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4522:3205:4909:4013:0513:2614:2616:55
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4623:3306:4910:4014:0514:2615:2517:55
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4700:3407:4911:4015:0415:2516:2518:56
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4801:3408:4912:4016:0416:2517:2419:56
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4902:3509:4913:4017:0317:2518:2420:56
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5003:3510:4914:4018:0318:2419:2321:56
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5104:3611:4915:4019:0319:2420:2222:57
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5205:3712:5016:4020:0220:2321:2223:57
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5306:3713:5017:4021:0221:2222:2100:57
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5407:3814:5018:4022:0122:2223:2001:57
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5508:3915:5019:4023:0023:2100:1902:58
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5609:4016:5020:4000:0000:2101:1803:58
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5710:4017:5021:4000:5901:2002:1704:58
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5811:4118:5022:4001:5902:1903:1705:58