اوقات شرعی به افق شفیع آبادسبزوار
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی شفیع آبادسبزوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شفیع آبادسبزوار

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی تیر ماه به افق شفیع آبادسبزوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3605:2512:4516:3720:0620:2721:2823:51
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3606:2513:4617:3721:0621:2822:2900:51
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3607:2614:4618:3722:0622:2823:2901:51
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3708:2615:4619:3823:0623:2800:2902:51
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3709:2616:4620:3800:0600:2801:2903:52
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3710:2717:4721:3801:0601:2802:2904:52
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3811:2718:4722:3802:0602:2803:2905:52
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3812:2719:4723:3803:0603:2804:2906:52
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3913:2820:4700:3904:0604:2805:2907:53
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3914:2821:4701:3905:0605:2806:2808:53
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4015:2922:4802:3906:0606:2807:2809:53
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4116:2923:4803:3907:0607:2808:2810:53
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4117:3000:4804:3908:0608:2709:2811:54
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4218:3001:4805:3909:0609:2710:2712:54
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4319:3102:4806:3910:0610:2711:2713:54
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4420:3103:4807:4011:0511:2712:2714:55
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4521:3204:4908:4012:0512:2613:2615:55
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4522:3205:4909:4013:0513:2614:2616:55
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4623:3306:4910:4014:0414:2615:2517:55
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4700:3407:4911:4015:0415:2516:2518:56
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4801:3408:4912:4016:0416:2517:2419:56
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4902:3509:4913:4017:0317:2418:2320:56
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5003:3610:4914:4018:0318:2419:2321:56
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5104:3611:4915:4019:0219:2320:2222:57
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5205:3712:5016:4020:0220:2321:2123:57
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5306:3813:5017:4021:0121:2222:2100:57
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5407:3814:5018:4022:0122:2223:2001:57
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5508:3915:5019:4023:0023:2100:1902:58
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5609:4016:5020:4000:0000:2001:1803:58
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5710:4117:5021:4000:5901:2002:1704:58
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5811:4118:5022:4001:5802:1903:1605:58