اوقات شرعی به افق سبزوار
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی سبزوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سبزوار

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سبزوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4705:2812:3616:2519:4420:0421:0123:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4606:2813:3617:2520:4521:0522:0200:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2714:3618:2521:4522:0623:0301:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2715:3619:2622:4623:0700:0402:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4309:2616:3620:2623:4700:0801:0503:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2617:3621:2600:4701:0802:0604:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2518:3722:2601:4802:0903:0705:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4112:2519:3723:2602:4903:1004:0806:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4013:2420:3700:2703:5004:1005:0907:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3914:2421:3701:2704:5005:1106:1008:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3915:2422:3702:2705:5106:1207:1009:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3816:2323:3703:2706:5207:1308:1110:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3717:2300:3704:2707:5208:1309:1211:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3718:2301:3805:2808:5309:1410:1312:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3619:2202:3806:2809:5310:1411:1413:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3620:2203:3807:2810:5411:1512:1414:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3621:2204:3808:2811:5412:1613:1515:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3522:2205:3809:2812:5513:1614:1616:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3523:2206:3810:2913:5514:1715:1617:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3500:2207:3911:2914:5615:1716:1718:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3401:2108:3912:2915:5616:1817:1819:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3402:2109:3913:2916:5717:1818:1820:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3403:2110:3914:3017:5718:1919:1921:46
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3404:2111:4015:3018:5819:1920:1922:46
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3405:2112:4016:3019:5820:1921:2023:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3406:2213:4017:3020:5821:2022:2000:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3407:2214:4018:3021:5922:2023:2001:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3408:2215:4019:3122:5923:2000:2102:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3409:2216:4120:3123:5900:2101:2103:47
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3410:2217:4121:3101:0001:2102:2104:47
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3411:2218:4122:3102:0002:2103:2105:47