اوقات شرعی به افق حکم آباد
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی حکم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حکم آباد

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق حکم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2705:5912:3816:2119:1919:3820:2923:53
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2606:5713:3817:2120:2020:3921:3000:53
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2407:5614:3818:2221:2021:4022:3101:52
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2308:5515:3819:2222:2122:4123:3202:52
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2109:5416:3820:2223:2223:4100:3303:52
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2010:5217:3721:2200:2300:4201:3504:51
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1811:5118:3722:2201:2401:4302:3605:51
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:1712:5019:3723:2202:2502:4403:3706:51
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:1513:4920:3700:2303:2603:4504:3807:50
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:1414:4821:3701:2304:2704:4605:3908:50
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:1215:4722:3702:2305:2705:4706:4009:50
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:1116:4523:3703:2306:2806:4807:4110:49
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:0917:4400:3704:2307:2907:4908:4211:49
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:0818:4301:3605:2308:3008:5009:4412:49
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:0619:4202:3606:2309:3109:5110:4513:49
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:0520:4103:3607:2410:3210:5211:4614:48
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:0321:4004:3608:2411:3311:5312:4715:48
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:0222:3905:3609:2412:3412:5313:4816:48
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:0123:3806:3610:2413:3413:5414:4917:48
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5900:3707:3611:2414:3514:5515:5018:47
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸23:5801:3608:3612:2415:3615:5616:5119:47
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸00:5702:3509:3613:2416:3716:5717:5220:47
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸01:5503:3510:3614:2517:3817:5818:5421:47
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸02:5404:3411:3615:2518:3918:5919:5522:46
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸03:5305:3312:3616:2519:3920:0020:5623:46
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5206:3213:3617:2520:4021:0121:5700:46
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5107:3114:3618:2521:4122:0222:5801:46
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4908:3115:3619:2522:4223:0223:5902:46
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4809:3016:3620:2623:4300:0301:0003:46
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸08:4710:2917:3621:2600:4401:0402:0104:45
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸09:4611:2818:3622:2601:4402:0503:0205:45