اوقات شرعی به افق درگز
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی درگز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درگز

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی تیر ماه به افق درگز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:2105:1312:3616:2919:5820:2021:2223:40
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:2206:1313:3617:2920:5821:2022:2200:40
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:2207:1414:3618:2921:5822:2023:2201:40
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:2208:1415:3619:2922:5823:2000:2202:40
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:2309:1416:3620:2923:5800:2001:2203:41
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:2310:1517:3721:3000:5901:2002:2204:41
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:2411:1518:3722:3001:5902:2003:2205:41
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:2412:1519:3723:3002:5903:2004:2206:41
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:2513:1620:3700:3003:5904:2005:2207:42
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:2514:1621:3701:3004:5805:2006:2208:42
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:2615:1722:3802:3105:5806:2007:2209:42
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:2716:1723:3803:3106:5807:2008:2110:42
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:2717:1800:3804:3107:5808:2009:2111:43
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:2818:1801:3805:3108:5809:2010:2112:43
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:2919:1902:3806:3109:5810:1911:2013:43
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:3020:1903:3807:3110:5711:1912:2014:44
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:3121:2004:3908:3111:5712:1913:2015:44
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:3122:2005:3909:3112:5713:1814:1916:44
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:3223:2106:3910:3113:5714:1815:1917:44
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:3300:2207:3911:3214:5615:1816:1818:45
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:3401:2208:3912:3215:5616:1717:1719:45
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:3502:2309:3913:3216:5517:1718:1720:45
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:3603:2410:3914:3217:5518:1619:1621:46
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:3704:2411:4015:3218:5419:1620:1522:46
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:3805:2512:4016:3219:5420:1521:1523:46
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:3906:2613:4017:3220:5321:1522:1400:46
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:4007:2714:4018:3221:5322:1423:1301:47
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:4208:2715:4019:3222:5223:1300:1202:47
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:4309:2816:4020:3223:5200:1301:1103:47
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:4410:2917:4021:3100:5101:1202:1004:47
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:4511:3018:4022:3101:5002:1103:0905:48