اوقات شرعی به افق حصارخراسان
امروز : دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ آذر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر13:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:42
اوقات شرعی حصارخراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حصارخراسان

سه شنبه
۲۶ آذر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر13:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:42
چهارشنبه
۲۷ آذر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر13:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:43
پنجشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر13:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:43
جمعه
۲۹ آذر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر13:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:44
شنبه
۳۰ آذر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:44
یکشنبه
۱ دی ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:45
اوقات شرعی آذر ماه به افق حصارخراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/9/1جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸04:4906:1911:1813:5816:1816:3817:2922:33
1398/9/2شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸04:5006:2011:1913:5816:1716:3817:2822:34
1398/9/3یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸04:5106:2111:1913:5816:1716:3717:2822:34
1398/9/4دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸04:5106:2211:1913:5716:1716:3717:2822:34
1398/9/5سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸04:5206:2311:2013:5716:1616:3617:2722:34
1398/9/6چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸04:5306:2411:2013:5716:1616:3617:2722:35
1398/9/7پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸04:5406:2511:2013:5716:1616:3617:2722:35
1398/9/8جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸04:5506:2611:2113:5616:1516:3617:2722:35
1398/9/9شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸04:5606:2711:2113:5616:1516:3517:2622:35
1398/9/10یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸04:5706:2811:2113:5616:1516:3517:2622:36
1398/9/11دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸04:5706:2811:2213:5616:1516:3517:2622:36
1398/9/12سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸04:5806:2911:2213:5616:1416:3517:2622:36
1398/9/13چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸04:5906:3011:2213:5616:1416:3517:2622:37
1398/9/14پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸05:0006:3111:2313:5616:1416:3517:2622:37
1398/9/15جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸05:0106:3211:2313:5616:1416:3517:2622:37
1398/9/16شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸05:0106:3311:2413:5616:1416:3517:2622:38
1398/9/17یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸05:0206:3411:2413:5616:1416:3517:2622:38
1398/9/18دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸05:0306:3511:2513:5616:1416:3517:2722:39
1398/9/19سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸05:0406:3511:2513:5616:1416:3517:2722:39
1398/9/20چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸05:0406:3611:2513:5716:1516:3517:2722:39
1398/9/21پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸05:0506:3711:2613:5716:1516:3517:2722:40
1398/9/22جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸05:0606:3811:2613:5716:1516:3617:2722:40
1398/9/23شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸05:0606:3811:2713:5716:1516:3617:2822:41
1398/9/24یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸05:0706:3911:2713:5816:1516:3617:2822:41
1398/9/25دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸05:0806:4011:2813:5816:1616:3717:2822:42
1398/9/26سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸05:0806:4111:2813:5816:1616:3717:2922:42
1398/9/27چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸05:0906:4111:2913:5916:1616:3717:2922:43
1398/9/28پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸05:0906:4211:2913:5916:1716:3817:3022:43
1398/9/29جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸05:1006:4211:3013:5916:1716:3817:3022:44
1398/9/30شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸05:1106:4311:3014:0016:1816:3917:3022:44