اوقات شرعی به افق نیازآباد
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی نیازآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیازآباد

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق نیازآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2405:5112:2816:0819:0519:2320:1323:44
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2206:5013:2817:0820:0620:2421:1400:44
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2107:4914:2718:0921:0621:2522:1501:44
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1908:4815:2719:0922:0722:2623:1602:43
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1809:4716:2720:0923:0823:2700:1703:43
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1610:4617:2721:0900:0900:2801:1804:43
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1511:4418:2722:0901:1001:2802:1905:42
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:1412:4319:2723:0902:1002:2903:2006:42
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:1213:4220:2600:0903:1103:3004:2107:42
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:1114:4121:2601:0904:1204:3105:2208:41
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0915:4022:2602:0905:1305:3206:2309:41
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0816:3923:2603:0906:1406:3207:2410:41
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:0717:3800:2604:0907:1407:3308:2511:41
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:0518:3701:2605:0908:1508:3409:2612:40
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:0419:3602:2606:0909:1609:3510:2713:40
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:0320:3503:2607:0910:1710:3611:2814:40
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:0221:3404:2608:0911:1711:3712:2915:40
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:0022:3305:2609:1012:1812:3713:3016:39
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5923:3206:2610:1013:1913:3814:3117:39
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5800:3207:2511:1014:2014:3915:3218:39
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸23:5701:3108:2512:1015:2115:4016:3319:39
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸00:5602:3009:2513:1016:2116:4117:3420:38
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸01:5503:2910:2514:1017:2217:4218:3521:38
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸02:5304:2811:2515:1018:2318:4219:3622:38
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸03:5205:2812:2516:1019:2419:4320:3723:38
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5106:2713:2517:1020:2420:4421:3800:38
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5007:2614:2518:1021:2521:4522:3901:38
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4908:2515:2519:1022:2622:4623:4002:38
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4809:2516:2620:1123:2723:4600:4103:37
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸08:4710:2417:2621:1100:2700:4701:4104:37
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸09:4611:2318:2622:1101:2801:4802:4205:37