اوقات شرعی به افق خواف
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خواف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خواف

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق خواف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2305:5112:2816:0919:0619:2420:1423:44
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2206:5013:2817:0920:0720:2521:1500:44
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2007:4914:2818:0921:0721:2622:1601:44
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1908:4815:2819:0922:0822:2723:1702:43
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1709:4716:2720:0923:0923:2800:1803:43
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1610:4517:2721:1000:1000:2801:1904:43
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1411:4418:2722:1001:1101:2902:2005:42
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:1312:4319:2723:1002:1102:3003:2106:42
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:1213:4220:2700:1003:1203:3104:2207:42
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:1014:4121:2701:1004:1304:3205:2308:42
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0915:4022:2702:1005:1405:3306:2409:41
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0716:3923:2603:1006:1506:3407:2510:41
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:0617:3800:2604:1007:1507:3408:2611:41
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:0518:3701:2605:1008:1608:3509:2712:40
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:0319:3602:2606:1009:1709:3610:2813:40
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:0220:3503:2607:1010:1810:3711:2914:40
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:0121:3404:2608:1011:1811:3812:3015:40
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:0022:3305:2609:1012:1912:3913:3116:39
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5823:3206:2610:1113:2013:3914:3217:39
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5700:3107:2611:1114:2114:4015:3318:39
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸23:5601:3008:2612:1115:2215:4116:3419:39
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸00:5502:3009:2613:1116:2216:4217:3520:39
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸01:5403:2910:2614:1117:2317:4318:3621:38
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸02:5204:2811:2615:1118:2418:4419:3722:38
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸03:5105:2712:2616:1119:2519:4420:3823:38
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5006:2613:2617:1120:2620:4521:3900:38
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4907:2614:2618:1121:2621:4622:4001:38
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4808:2515:2619:1222:2722:4723:4102:38
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4709:2416:2620:1223:2823:4800:4203:37
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸08:4610:2417:2621:1200:2900:4801:4304:37
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸09:4511:2318:2622:1201:2901:4902:4405:37