اوقات شرعی به افق فیض آباد
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی فیض آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیض آباد

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فیض آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4805:2712:3116:1819:3619:5720:5223:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4706:2613:3217:1820:3720:5721:5300:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4607:2614:3218:1921:3821:5822:5401:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2515:3219:1922:3922:5923:5502:42
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2516:3220:1923:3900:0000:5603:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2417:3221:1900:4001:0001:5704:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4311:2418:3222:1901:4102:0102:5805:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4212:2319:3223:1902:4103:0203:5806:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4113:2320:3200:2003:4204:0204:5907:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4114:2321:3201:2004:4305:0306:0008:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4015:2222:3302:2005:4306:0407:0109:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4016:2223:3303:2006:4407:0408:0210:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3917:2200:3304:2007:4408:0509:0211:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3918:2101:3305:2108:4509:0610:0312:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3819:2102:3306:2109:4610:0611:0413:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3820:2103:3307:2110:4611:0712:0514:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3721:2104:3408:2111:4712:0713:0515:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3722:2105:3409:2112:4713:0814:0616:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3723:2006:3410:2213:4814:0915:0717:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3600:2007:3411:2214:4815:0916:0718:42
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3601:2008:3412:2215:4916:0917:0819:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3602:2009:3513:2216:4917:1018:0820:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3603:2010:3514:2217:4918:1019:0921:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3604:2011:3515:2318:5019:1120:0922:43
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3605:2012:3516:2319:5020:1121:1023:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3606:2013:3517:2320:5121:1222:1000:43
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3607:2014:3618:2321:5122:1223:1001:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3608:2115:3619:2322:5123:1200:1102:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3609:2116:3620:2423:5200:1201:1103:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3610:2117:3621:2400:5201:1302:1104:44
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3611:2118:3722:2401:5202:1303:1205:44