اوقات شرعی به افق تربت حیدریه
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی تربت حیدریه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تربت حیدریه

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق تربت حیدریه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3305:1912:3516:2319:5120:1221:1123:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3306:1913:3517:2320:5121:1222:1100:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3407:1914:3518:2421:5222:1323:1101:43
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3408:2015:3619:2422:5223:1300:1202:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3409:2016:3620:2423:5200:1301:1203:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3510:2017:3621:2400:5201:1302:1204:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3511:2118:3622:2401:5202:1303:1205:44
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3612:2119:3723:2502:5203:1304:1206:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3613:2120:3700:2503:5204:1305:1107:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3714:2221:3701:2504:5205:1306:1108:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3715:2222:3702:2505:5206:1307:1109:45
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3816:2323:3703:2506:5207:1308:1110:45
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3917:2300:3704:2607:5208:1209:1111:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3918:2401:3805:2608:5109:1210:1012:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4019:2402:3806:2609:5110:1211:1013:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4120:2503:3807:2610:5111:1212:1014:46
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4221:2504:3808:2611:5112:1213:0915:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4222:2605:3809:2612:5113:1114:0916:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4323:2606:3810:2613:5014:1115:0917:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4400:2707:3911:2614:5015:1116:0818:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4501:2808:3912:2715:5016:1017:0819:47
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4602:2809:3913:2716:4917:1018:0720:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4703:2910:3914:2717:4918:0919:0621:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4804:2911:3915:2718:4819:0920:0622:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4805:3012:3916:2719:4820:0821:0523:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4906:3113:3917:2720:4721:0822:0400:48
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5007:3114:3918:2721:4722:0723:0401:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5108:3215:3919:2722:4623:0700:0302:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5209:3316:3920:2723:4600:0601:0203:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5310:3417:4021:2700:4501:0502:0104:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5411:3418:4022:2701:4502:0503:0105:50