اوقات شرعی به افق اسدآباد خراسان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی اسدآباد خراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسدآباد خراسان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسدآباد خراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3105:1712:3516:2419:5220:1321:1223:41
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3106:1813:3517:2420:5221:1322:1200:41
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3107:1814:3518:2421:5222:1323:1301:42
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3208:1815:3519:2422:5223:1300:1302:42
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3209:1816:3520:2423:5200:1301:1303:42
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3210:1917:3621:2500:5201:1302:1304:42
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3311:1918:3622:2501:5202:1303:1305:43
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3312:2019:3623:2502:5203:1304:1306:43
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3413:2020:3600:2503:5204:1305:1207:43
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3514:2021:3601:2504:5205:1306:1208:43
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:3515:2122:3702:2605:5206:1307:1209:44
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:3616:2123:3703:2606:5207:1308:1210:44
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:3617:2200:3704:2607:5208:1309:1211:44
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:3718:2201:3705:2608:5209:1310:1112:44
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:3819:2302:3706:2609:5210:1311:1113:45
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:3920:2303:3707:2610:5111:1212:1114:45
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:3921:2404:3808:2611:5112:1213:1015:45
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4022:2405:3809:2712:5113:1214:1016:46
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4123:2506:3810:2713:5114:1115:0917:46
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4200:2607:3811:2714:5015:1116:0918:46
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4301:2608:3812:2715:5016:1117:0819:46
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4402:2709:3813:2716:5017:1018:0820:47
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:4503:2710:3814:2717:4918:1019:0721:47
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:4504:2811:3915:2718:4919:0920:0722:47
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:4605:2912:3916:2719:4820:0921:0623:47
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:4706:2913:3917:2720:4821:0822:0500:48
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:4807:3014:3918:2721:4722:0823:0401:48
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:4908:3115:3919:2722:4723:0700:0402:48
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5009:3216:3920:2723:4600:0601:0303:48
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5110:3217:3921:2700:4501:0602:0204:48
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5311:3318:3922:2701:4502:0503:0105:49