اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی مزارسیدعلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق مزارسیدعلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4605:2512:3316:1419:4120:0120:5623:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4606:2513:3317:1420:4121:0121:5600:43
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4607:2514:3318:1421:4122:0122:5601:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4708:2515:3319:1422:4123:0123:5602:44
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4709:2616:3320:1423:4100:0100:5603:44
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4710:2617:3421:1500:4101:0101:5604:44
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4811:2618:3422:1501:4102:0102:5705:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4812:2719:3423:1502:4103:0103:5606:45
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4913:2720:3400:1503:4104:0104:5607:45
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4914:2721:3401:1604:4105:0105:5608:45
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5015:2822:3502:1605:4106:0106:5609:45
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5016:2823:3503:1606:4107:0107:5610:46
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5117:2900:3504:1607:4108:0108:5611:46
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5118:2901:3505:1608:4109:0109:5612:46
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5219:3002:3506:1709:4110:0110:5513:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5320:3003:3607:1710:4111:0111:5514:47
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5321:3104:3608:1711:4112:0012:5515:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5422:3105:3609:1712:4013:0013:5516:47
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5523:3206:3610:1713:4014:0014:5417:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5500:3207:3611:1714:4015:0015:5418:48
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5601:3308:3612:1815:4015:5916:5319:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5702:3309:3613:1816:3916:5917:5320:48
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5803:3410:3714:1817:3917:5918:5221:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5904:3411:3715:1818:3918:5819:5222:49
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5905:3512:3716:1819:3819:5820:5123:49
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0006:3613:3717:1820:3820:5721:5100:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0107:3614:3718:1821:3721:5722:5001:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0208:3715:3719:1822:3722:5623:4902:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0309:3716:3720:1823:3623:5600:4903:50
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0410:3817:3721:1800:3600:5501:4804:50
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0511:3918:3722:1801:3501:5502:4705:50