اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی مزارسیدعلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق مزارسیدعلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4605:2512:3316:1419:4120:0120:5623:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4606:2513:3317:1420:4121:0121:5600:43
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4607:2514:3318:1421:4122:0122:5601:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4708:2515:3319:1422:4123:0123:5602:44
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4709:2616:3420:1523:4100:0100:5603:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4710:2617:3421:1500:4101:0101:5604:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4811:2618:3422:1501:4102:0102:5705:45
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4812:2719:3423:1502:4103:0103:5606:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4913:2720:3400:1503:4104:0104:5607:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4914:2821:3501:1604:4105:0105:5608:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5015:2822:3502:1605:4106:0106:5609:46
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5016:2823:3503:1606:4107:0107:5610:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5117:2900:3504:1607:4108:0108:5611:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5118:2901:3505:1608:4109:0109:5612:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5219:3002:3506:1709:4110:0110:5513:47
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5320:3003:3607:1710:4111:0111:5514:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5321:3104:3608:1711:4112:0012:5515:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5422:3105:3609:1712:4013:0013:5416:47
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5523:3206:3610:1713:4014:0014:5417:47
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5600:3207:3611:1714:4015:0015:5418:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5601:3308:3612:1815:4015:5916:5319:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5702:3309:3613:1816:3916:5917:5320:48
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5803:3410:3714:1817:3917:5918:5221:48
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5904:3511:3715:1818:3918:5819:5222:49
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0005:3512:3716:1819:3819:5820:5123:49
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0006:3613:3717:1820:3820:5721:5100:49
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0107:3614:3718:1821:3721:5722:5001:49
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0208:3715:3719:1822:3722:5623:4902:49
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0309:3816:3720:1823:3623:5600:4903:50
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0410:3817:3721:1800:3600:5501:4804:50
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0511:3918:3722:1801:3501:5402:4705:50