اوقات شرعی به افق طبسین
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی طبسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبسین

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی تیر ماه به افق طبسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4605:2312:2916:0819:3519:5520:4923:41
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4606:2413:2917:0920:3520:5521:5000:41
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4607:2414:3018:0921:3621:5522:5001:41
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4708:2415:3019:0922:3622:5523:5002:41
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4709:2416:3020:0923:3623:5600:5003:41
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4710:2517:3021:0900:3600:5601:5004:42
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4811:2518:3122:1001:3601:5602:5005:42
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4812:2519:3123:1002:3602:5603:5006:42
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4913:2620:3100:1003:3603:5604:5007:42
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4914:2621:3101:1004:3604:5605:5008:43
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5015:2622:3102:1005:3605:5606:5009:43
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5016:2723:3103:1106:3606:5607:5010:43
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5117:2700:3204:1107:3607:5608:5011:43
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5118:2801:3205:1108:3608:5509:4912:44
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5219:2802:3206:1109:3609:5510:4913:44
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5320:2903:3207:1110:3610:5511:4914:44
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5321:2904:3208:1211:3511:5512:4915:44
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5422:3005:3309:1212:3512:5513:4816:45
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5523:3006:3310:1213:3513:5414:4817:45
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5500:3107:3311:1214:3514:5415:4718:45
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5601:3108:3312:1215:3415:5416:4719:45
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5702:3209:3313:1216:3416:5417:4720:45
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5803:3210:3314:1317:3417:5318:4621:46
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5804:3311:3315:1318:3318:5319:4622:46
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5905:3312:3316:1319:3319:5220:4523:46
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0006:3413:3317:1320:3320:5221:4500:46
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0107:3514:3418:1321:3221:5122:4401:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0208:3515:3419:1322:3222:5123:4302:47
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0309:3616:3420:1323:3123:5000:4303:47
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0310:3617:3421:1300:3100:5001:4204:47
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0411:3718:3422:1301:3001:4902:4105:47