اوقات شرعی به افق شوسف
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی شوسف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شوسف

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شوسف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5605:2912:2716:0719:2419:4320:3623:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5506:2913:2717:0720:2520:4421:3700:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5407:2814:2718:0721:2621:4522:3701:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5408:2815:2719:0722:2622:4523:3802:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5309:2716:2720:0723:2723:4600:3903:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5210:2717:2721:0700:2700:4701:4004:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5211:2718:2722:0701:2801:4702:4105:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5112:2619:2723:0802:2902:4803:4106:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5113:2620:2700:0803:2903:4904:4207:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5014:2621:2801:0804:3004:4905:4308:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5015:2522:2802:0805:3005:5006:4409:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4916:2523:2803:0806:3106:5107:4410:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4917:2500:2804:0807:3107:5108:4511:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4818:2501:2805:0808:3208:5209:4612:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4819:2402:2806:0809:3309:5210:4613:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4820:2403:2907:0910:3310:5311:4714:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4721:2404:2908:0911:3411:5312:4715:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4722:2405:2909:0912:3412:5413:4816:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4723:2406:2910:0913:3413:5414:4917:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4700:2407:2911:0914:3514:5515:4918:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4601:2408:2912:1015:3515:5516:5019:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4602:2409:3013:1016:3616:5617:5020:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4603:2410:3014:1017:3617:5618:5121:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4604:2411:3015:1018:3618:5619:5122:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4605:2412:3016:1019:3719:5720:5123:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4606:2413:3117:1020:3720:5721:5200:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4607:2414:3118:1121:3721:5722:5201:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4608:2415:3119:1122:3822:5823:5202:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4609:2416:3120:1123:3823:5800:5303:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4710:2517:3121:1100:3800:5801:5304:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4711:2518:3222:1201:3901:5802:5305:43