اوقات شرعی به افق درمیان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی درمیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درمیان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درمیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5205:2712:2716:0919:2719:4620:3923:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5206:2713:2717:0920:2720:4721:4000:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5107:2614:2718:0921:2821:4822:4101:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:2615:2719:1022:2922:4823:4202:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:2516:2720:1023:2923:4900:4303:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4910:2517:2721:1000:3000:5001:4404:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4811:2518:2722:1001:3101:5002:4405:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2419:2823:1002:3102:5103:4506:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4713:2420:2800:1003:3203:5204:4607:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:2321:2801:1004:3204:5205:4708:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4615:2322:2802:1005:3305:5306:4809:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:2323:2803:1106:3406:5407:4810:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4517:2300:2804:1107:3407:5408:4911:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:2201:2905:1108:3508:5509:5012:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4419:2202:2906:1109:3509:5510:5013:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4420:2203:2907:1110:3610:5611:5114:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:2204:2908:1111:3611:5612:5215:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:2205:2909:1212:3712:5713:5216:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:2206:2910:1213:3713:5714:5317:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4300:2207:3011:1214:3814:5815:5318:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:2208:3012:1215:3815:5816:5419:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:2209:3013:1216:3916:5917:5420:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:2210:3014:1317:3917:5918:5521:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:2211:3015:1318:3918:5919:5522:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2212:3116:1319:4020:0020:5623:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2213:3117:1320:4021:0021:5600:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2214:3118:1321:4022:0122:5601:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2215:3119:1422:4123:0123:5702:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2216:3220:1423:4100:0100:5703:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2217:3221:1400:4101:0101:5704:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4311:2218:3222:1401:4102:0202:5705:42