اوقات شرعی به افق مهربان
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی مهربان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهربان

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق مهربان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0506:3813:2017:0520:0320:2221:1500:34
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0307:3714:2018:0521:0421:2322:1601:33
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0208:3615:2019:0522:0522:2423:1702:33
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0009:3516:2020:0523:0523:2500:1803:33
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5810:3317:2021:0500:0600:2601:1904:32
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5711:3218:1922:0601:0701:2702:2105:32
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5512:3119:1923:0602:0802:2803:2206:32
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5313:2920:1900:0603:0903:2904:2307:31
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5214:2821:1901:0604:1004:3005:2408:31
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5015:2722:1902:0605:1105:3106:2509:31
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4916:2623:1903:0706:1206:3207:2710:30
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4717:2500:1904:0707:1307:3308:2811:30
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4518:2301:1805:0708:1408:3409:2912:30
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4419:2202:1806:0709:1509:3510:3013:29
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4220:2103:1807:0710:1610:3611:3114:29
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4121:2004:1808:0811:1711:3712:3315:29
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3922:1905:1809:0812:1812:3813:3416:28
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3823:1806:1810:0813:1813:3914:3517:28
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3600:1707:1811:0814:1914:4015:3618:28
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3501:1608:1812:0815:2015:4116:3719:28
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3402:1509:1813:0816:2116:4217:3920:27
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3203:1410:1814:0917:2217:4318:4021:27
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3104:1311:1815:0918:2318:4419:4122:27
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3005:1212:1816:0919:2419:4520:4223:27
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2806:1113:1817:0920:2520:4621:4300:26
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2707:1114:1818:0921:2621:4722:4501:26
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2608:1015:1819:1022:2622:4723:4602:26
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2409:0916:1820:1023:2723:4800:4703:26
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2310:0817:1821:1000:2800:4901:4804:26
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2211:0718:1822:1001:2901:5002:4905:26
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2112:0719:1823:1102:3002:5103:5006:25