اوقات شرعی به افق حاجی آباد
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی حاجی آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حاجی آباد

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق حاجی آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2605:5312:2916:0919:0519:2320:1223:46
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2506:5213:2917:0920:0620:2421:1300:45
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2307:5114:2818:0921:0721:2522:1401:45
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2208:5015:2819:0922:0722:2623:1502:45
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2009:4816:2820:0923:0823:2700:1603:44
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1910:4717:2821:0900:0900:2701:1704:44
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1811:4618:2822:0901:1001:2802:1805:44
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:1612:4519:2823:0902:1002:2903:1906:43
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:1513:4420:2700:0903:1103:3004:2007:43
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:1414:4321:2701:0904:1204:3105:2108:43
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:1215:4222:2702:0905:1305:3106:2209:43
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:1116:4123:2703:0906:1306:3207:2310:42
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:1017:4000:2704:0907:1407:3308:2411:42
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:0818:3901:2705:0908:1508:3409:2512:42
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:0719:3802:2706:0909:1609:3510:2613:41
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:0620:3703:2707:0910:1610:3511:2714:41
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:0521:3604:2708:0911:1711:3612:2815:41
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:0422:3505:2709:0912:1812:3713:2916:41
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:0223:3506:2610:1013:1913:3814:3017:41
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:0100:3407:2611:1014:2014:3915:3118:40
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:0001:3308:2612:1015:2015:4016:3219:40
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸00:5902:3209:2613:1016:2116:4017:3320:40
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸01:5803:3110:2614:1017:2217:4118:3421:40
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸02:5704:3111:2615:1018:2318:4219:3522:40
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸03:5605:3012:2616:1019:2319:4320:3623:39
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5506:2913:2617:1020:2420:4321:3600:39
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5407:2814:2618:1021:2521:4422:3701:39
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5308:2815:2619:1022:2522:4523:3802:39
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5209:2716:2620:1023:2623:4600:3903:39
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5110:2617:2721:1000:2700:4701:4004:39
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5011:2618:2722:1101:2801:4702:4105:39