اوقات شرعی به افق حاجی آباد
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی حاجی آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حاجی آباد

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق حاجی آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3905:2012:3216:1619:4420:0421:0123:41
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3906:2113:3217:1620:4421:0422:0100:41
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3907:2114:3218:1721:4422:0423:0101:42
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4008:2115:3319:1722:4423:0400:0102:42
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4009:2216:3320:1723:4400:0501:0103:42
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4010:2217:3321:1700:4401:0502:0104:42
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4111:2218:3322:1801:4402:0503:0105:43
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4112:2319:3323:1802:4403:0504:0106:43
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4213:2320:3400:1803:4404:0505:0107:43
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4214:2321:3401:1804:4405:0506:0108:43
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4315:2422:3402:1805:4406:0507:0109:43
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4316:2423:3403:1906:4407:0408:0110:44
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4417:2500:3404:1907:4408:0409:0111:44
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4518:2501:3505:1908:4409:0410:0012:44
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4519:2602:3506:1909:4410:0411:0013:44
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4620:2603:3507:1910:4411:0412:0014:45
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4721:2704:3508:1911:4312:0412:5915:45
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4722:2705:3509:1912:4313:0313:5916:45
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4823:2806:3510:2013:4314:0314:5917:45
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4900:2807:3611:2014:4315:0315:5818:46
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5001:2908:3612:2015:4216:0216:5819:46
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5102:2909:3613:2016:4217:0217:5720:46
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5103:3010:3614:2017:4118:0118:5721:46
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5204:3111:3615:2018:4119:0119:5622:47
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5305:3112:3616:2019:4120:0120:5523:47
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5406:3213:3617:2020:4021:0021:5500:47
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5507:3314:3618:2021:4022:0022:5401:47
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5608:3315:3619:2022:3922:5923:5302:48
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5709:3416:3620:2023:3923:5800:5303:48
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5810:3417:3621:2000:3800:5801:5204:48
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5911:3518:3622:2001:3801:5702:5105:48