اوقات شرعی به افق القورات
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی القورات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق القورات

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق القورات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4305:2412:3416:1819:4520:0521:0223:44
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4306:2413:3517:1820:4521:0522:0200:44
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4407:2514:3518:1821:4522:0623:0201:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4408:2515:3519:1822:4523:0600:0202:45
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4409:2516:3520:1923:4500:0601:0203:45
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4510:2517:3621:1900:4601:0602:0204:45
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4511:2618:3622:1901:4602:0603:0205:45
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4612:2619:3623:1902:4603:0604:0206:46
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4613:2720:3600:1903:4604:0605:0207:46
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4714:2721:3601:2004:4605:0606:0208:46
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4715:2722:3702:2005:4606:0607:0209:46
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4816:2823:3703:2006:4507:0608:0210:47
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4817:2800:3704:2007:4508:0609:0111:47
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4918:2901:3705:2008:4509:0510:0112:47
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5019:2902:3706:2109:4510:0511:0113:47
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5020:3003:3707:2110:4511:0512:0014:48
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5121:3004:3808:2111:4512:0513:0015:48
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5222:3105:3809:2112:4413:0514:0016:48
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5323:3106:3810:2113:4414:0414:5917:48
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5300:3207:3811:2114:4415:0415:5918:49
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5401:3208:3812:2115:4416:0416:5819:49
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5502:3309:3813:2216:4317:0317:5820:49
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5603:3410:3814:2217:4318:0318:5721:49
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5704:3411:3815:2218:4319:0219:5722:50
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5705:3512:3916:2219:4220:0220:5623:50
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5806:3513:3917:2220:4221:0121:5600:50
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5907:3614:3918:2221:4122:0122:5501:50
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0008:3715:3919:2222:4123:0023:5402:50
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0109:3716:3920:2223:4000:0000:5403:51
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0210:3817:3921:2200:4000:5901:5304:51
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0311:3918:3922:2201:3901:5902:5205:51