اوقات شرعی به افق سردشت(چهارمحال)
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سردشت(چهارمحال)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردشت(چهارمحال)

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سردشت(چهارمحال)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2606:0313:0916:4720:1420:3421:2900:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2607:0314:0917:4821:1521:3422:2901:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2608:0315:0918:4822:1522:3523:2902:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2609:0416:0919:4823:1523:3500:2903:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2710:0417:0920:4800:1500:3501:2904:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2711:0418:1021:4901:1501:3502:2905:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2812:0519:1022:4902:1502:3503:2906:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2813:0520:1023:4903:1503:3504:2907:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2914:0521:1000:4904:1504:3505:2908:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2915:0622:1001:4905:1505:3506:2909:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3016:0623:1102:5006:1506:3507:2910:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3017:0600:1103:5007:1507:3508:2911:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3118:0701:1104:5008:1508:3509:2912:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3119:0702:1105:5009:1509:3510:2813:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3220:0803:1106:5010:1510:3411:2814:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3221:0804:1207:5111:1511:3412:2815:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3322:0905:1208:5112:1412:3413:2816:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3423:0906:1209:5113:1413:3414:2717:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3400:1007:1210:5114:1414:3415:2718:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3501:1008:1211:5115:1415:3316:2619:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3602:1109:1212:5216:1316:3317:2620:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3703:1110:1213:5217:1317:3318:2621:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:1211:1314:5218:1318:3219:2522:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3805:1312:1315:5219:1219:3220:2523:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3906:1313:1316:5220:1220:3121:2400:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4007:1414:1317:5221:1221:3122:2301:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4108:1415:1318:5222:1122:3023:2302:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4109:1516:1319:5223:1123:3000:2203:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4210:1517:1320:5200:1000:2901:2204:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4311:1618:1321:5301:1001:2902:2105:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4412:1719:1322:5302:0902:2803:2006:27