اوقات شرعی به افق دیمه
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی دیمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیمه

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0713:0616:4820:0520:2421:1700:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0614:0617:4821:0621:2522:1801:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0615:0618:4822:0622:2623:1902:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0516:0619:4823:0723:2600:2003:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0517:0620:4800:0800:2701:2104:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0518:0621:4801:0801:2802:2205:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0419:0622:4802:0902:2803:2206:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0420:0623:4803:0903:2904:2307:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0321:0700:4804:1004:3005:2408:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:0322:0701:4905:1105:3006:2509:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0323:0702:4906:1106:3107:2510:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0300:0703:4907:1207:3208:2611:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0201:0704:4908:1208:3209:2712:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0202:0705:4909:1309:3310:2713:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0203:0806:4910:1310:3311:2814:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0204:0807:4911:1411:3412:2915:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0205:0808:5012:1412:3413:2916:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0106:0809:5013:1513:3514:3017:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0107:0810:5014:1514:3515:3018:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0108:0811:5015:1615:3616:3119:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0109:0912:5016:1616:3617:3220:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0110:0913:5117:1717:3718:3221:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0111:0914:5118:1718:3719:3222:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0112:0915:5119:1719:3820:3323:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0113:1016:5120:1820:3821:3300:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0114:1017:5121:1821:3822:3401:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0215:1018:5222:1822:3923:3402:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0216:1019:5223:1923:3900:3403:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0217:1020:5200:1900:3901:3504:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0218:1121:5201:1901:3902:3505:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0219:1122:5202:2002:4003:3506:21