اوقات شرعی به افق هفشجان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی هفشجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هفشجان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق هفشجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2206:0113:0916:5020:1720:3721:3200:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2207:0114:0917:5021:1721:3722:3201:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2308:0115:0918:5022:1722:3723:3202:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2309:0216:0919:5023:1723:3700:3203:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2310:0217:1020:5100:1700:3701:3204:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0218:1021:5101:1701:3702:3205:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2412:0319:1022:5102:1702:3703:3306:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2413:0320:1023:5103:1703:3704:3207:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2514:0321:1000:5104:1704:3705:3208:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2515:0422:1101:5205:1705:3706:3209:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0423:1102:5206:1706:3707:3210:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0500:1103:5207:1707:3708:3211:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2718:0501:1104:5208:1708:3709:3212:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0502:1105:5209:1709:3710:3213:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2820:0603:1206:5310:1710:3711:3114:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0604:1207:5311:1711:3712:3115:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0705:1208:5312:1712:3613:3116:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:0706:1209:5313:1613:3614:3017:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:0807:1210:5314:1614:3615:3018:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0808:1211:5315:1615:3616:3019:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0909:1212:5416:1616:3517:2920:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:1010:1313:5417:1517:3518:2921:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:1011:1314:5418:1518:3519:2822:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1112:1315:5419:1519:3420:2823:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1113:1316:5420:1420:3421:2700:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1214:1317:5421:1421:3322:2701:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1315:1318:5422:1322:3323:2602:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1316:1319:5423:1323:3200:2503:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1417:1320:5400:1200:3201:2504:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1418:1321:5401:1201:3102:2405:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1519:1322:5402:1102:3103:2306:26