اوقات شرعی به افق سورشجان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سورشجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سورشجان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق سورشجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2206:0113:0916:5020:1720:3721:3300:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2207:0114:0917:5121:1821:3822:3301:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0215:1018:5122:1822:3823:3302:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0216:1019:5123:1823:3800:3303:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2310:0217:1020:5100:1800:3801:3304:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0218:1021:5101:1801:3802:3305:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2412:0319:1022:5202:1802:3803:3306:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2413:0320:1123:5203:1803:3804:3307:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0321:1100:5204:1804:3805:3308:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2515:0422:1101:5205:1805:3806:3309:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0423:1102:5306:1806:3807:3310:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2617:0500:1103:5307:1807:3808:3311:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2718:0501:1204:5308:1808:3809:3312:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0602:1205:5309:1809:3810:3313:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2820:0603:1206:5310:1810:3811:3214:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:0704:1207:5311:1811:3712:3215:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0705:1208:5412:1712:3713:3216:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3023:0806:1209:5413:1713:3714:3117:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3100:0807:1310:5414:1714:3715:3118:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0908:1311:5415:1715:3616:3119:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0909:1312:5416:1616:3617:3020:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3303:1010:1313:5417:1617:3618:3021:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:1011:1314:5518:1618:3519:2922:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1112:1315:5519:1519:3520:2923:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:1113:1316:5520:1520:3521:2800:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1214:1317:5521:1521:3422:2701:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3708:1315:1418:5522:1422:3423:2702:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1316:1419:5523:1423:3300:2603:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1417:1420:5500:1300:3301:2504:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1518:1421:5501:1301:3202:2505:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1519:1422:5502:1202:3103:2406:27